Saturday, 25/06/2022 - 05:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Ngày ban hành:
21/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 2920/QĐ-UBND này 14/12/2021 vv Phê duyệt quy trình nội bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
19/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực