Wednesday, 26/09/2018 - 14:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
 • Nguyễn Văn Phê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02213 550 990
  • Email:
   giamdoc.sohungyen@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT được UBND tỉnh giao. Chịu trách nhiệm trước Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về quản lý giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. - Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo; công tác chính trị, tư tưởng, truyền thông giáo dục; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

 • Đỗ Tiến Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02213551010
  • Email:
   phogiamdoc3.sohungyen@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp, Thanh tra; Nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm của ngành; Đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và bảo vệ môi trường; Dự án hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường, nông thôn; Công tác phổ cập, xóa mù chữ

 • Đỗ Văn Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02213863 399
  • Email:
   phogiamdoc4.sohungyen@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Văn phòng, Giáo dục Trung học, Kế hoạch tài chính; Công tác quy hoạch và phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng cơ bản và thiết bị trường học; Dự án phát triển Giáo dục THCS, THPT; Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; Công tác cải cách hành chính; Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 • Phan Xuân Quyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02213 863799
  • Email:
   phogiamdoc5.sohungyen@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác chính trị tư tưởng, Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học; Công tác quản lý học sinh, sinh viên; Giáo dục khuyết tật và trẻ hòa nhập; Công tác giáo dục pháp luật và chống các tệ nạn xã hội trong nhà trường; Công tác giáo dục thể chất và y tế học đường. Các mặt công tác liên quan đến giới nữ. Đề án dạy và học ngoại ngữ; Quan hệ hợp tác quốc tế.

Liên kết website