Tuesday, 31/03/2020 - 13:25|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
 • Phan Xuân Quyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02213 863799
  • Email:
   phogiamdoc5.sohungyen@moet.edu.vn
 • Đỗ Văn Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02213863 399
  • Email:
   phogiamdoc4.sohungyen@moet.edu.vn
 • Đỗ Tiến Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02213551010
  • Email:
   phogiamdoc3.sohungyen@moet.edu.vn
 • Nguyễn Văn Phê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02213 550 990
  • Email:
   giamdoc.sohungyen@moet.edu.vn