Saturday, 25/06/2022 - 11:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
 • Trần Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   02213864534
  • Email:
   tvdung@hungyen.gov.vn
 • Đoàn Vân Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   02213864534
  • Email:
   vanphong.sohungyen@moet.edu.vn