Đường dây nóng của Sở và Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO SỐ  ĐIỆN THOẠI, EMAIL

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA SỞ VÀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

 ĐỂ NHẬN THÔNG TIN VỀ THU GÓP VÀ DẠY THÊM, HỌC THÊM

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

 

STT

Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố

Số điện thoại nóng

Email

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

0321 3 864 534

 

CVP: Đoàn Vân Phong

091 2 534 812

Phonglanhy2007@gmail.com

2

Phòng Giáo dục TP H­ưng Yên

0321 3 862 242

 

TP: Nguyễn Trọng Bình

091 8 665 358

Ngtrbinh73@gmail.com

3

Phòng Giáo dục Tiên Lữ

0321 3 873 373

 

TP: Chu Thị Thuý Lan

090 4 635 608

truongphong.pgdtienlu.hungyen@moet.edu.vn

4

Phòng Giáo dục Phù Cừ

0321 3 854 212

 

TP: Nguyễn Văn Hà

094 7 412 899

ngoducha113@gmail.com

5

Phòng Giáo dục Kim Động

0321 3 811 518

 

TP: Nguyễn Thị Kim Anh

090 4 617 975

 

Truongphong.pgdkimdong.hungyen@moet.edu.vn

6

Phòng Giáo dục Ân Thi

0321 3 503 695

 

TP: Trương Văn Ty

091 5 346 575

truongphonggdanthi@moet.edu.vn

7

Phòng Giáo dục Yên Mỹ

0321 3 964 587

 

TP: Nguyễn Thị Thắm

098 9 727 262

nguyenthitham@gmail.com

8

Phòng Giáo dục Mỹ Hào

0321 3 943 589

 

TP: Lưu Minh Tâm

098 3 036 279

Truongphong.pgdmyhao.hungyen@moet.edu.vn

9

Phòng Giáo dục Văn Lâm

0321 3 985 098

 

TP: Nguyễn Xuân Hoạch

091 5 037 514

Pgdvanlam.hungyen@moet.edu.vn

10

Phòng Giáo dục Văn Giang

0321 3 931 727

 

TP: Quản Văn Hải

091 2 080 158

truongphong.pgdvangiang.hungyen@moet.edu.vn

11

PGD Khoái Châu

0321 3 910 396

 

TP: Lê Thị Lương

 

098 9 018 388

pgdkhoaichau.hungyen@moet.edu.vn

Tác giả: Văn Phòng Sở

Tải File đính kèm:      DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ, CÁC PHÒNG GD NĂM 2016.doc