Trường mầm non Long Hưng trong giai đoạn đầu thành lập vào tháng 10/1997 còn rất nhiều khó khăn. Sau hơn 20 năm nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu, xây dựng và trưởng thành.