Thursday, 29/07/2021 - 09:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG THPT KIM ĐỘNG

Thực hiện công văn số  213 SGDĐT-CTTT-GDCN của Sở Giáo dục v/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học và tổ chức dạy học trực tuyến, trường THPT Kim Động đã triển khai việc học dạy học trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams.

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN

TẠI TRƯỜNG THPT KIM ĐỘNG

I. Chuẩn bị phương tiện, phần mềm, tài khoản.

1) Phương tiện.

Đối với giáo viên: Sử dụng máy vi tính (để khai thác hiệu quả tiết dạy trực tuyến), kết hợp sử dụng Smartphone, máy tính bảng (gọi chung là thiết bị di động)

Đối với học sinh: Sử dụng máy vi tính hoặc thiết bị di động; nếu sử dụng máy tính bàn không có Webcam, phải có xác nhận của phụ huynh.

Giáo viên, học sinh không thể khắc phục được điều kiện cơ sở vật chất, đường truyền để học tại nhà thì báo cáo nhà trường để có phương án khắc phục. (Nhà trường bố trí sẵn phòng máy tính có internet, tai nghe, micro đảm bảo về khoảng cách)

2) Phần mềm.

Sử dụng ứng dụng Teams, có hai cách:

  1. Đăng nhập trên trình duyệt theo địa chỉ https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-teams
  2. Tải ứng dụng cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-teams/download-app

3) Tài khoản.

Chỉ sử dụng tài khoản trong hệ thống @hungyen.itrithuc.vn

Khi sử dụng lần đầu, ứng dụng yêu cầu đổi mật khẩu. Cần đặc biệt lưu ý nhập đúng số điện thoại cá nhân và email khôi phục đang hoạt động được để có thể khôi phục mật khẩu khi cần.

Trong trường hợp học sinh có vấn đề về tài khoản và mật khẩu không khắc phục được, báo ngay nhà trường để có phương án tạm thời sắp xếp học chung tài khoản với học sinh khác trong lớp trong khi đợi khắc phục (do phần mềm Teams cho phép đăng nhập nhiều thiết bị trên một tài khoản)

II. Chuẩn bị phòng họp, lớp học, lịch học.

1) Tạo nhóm, kênh và phân quyền.

Đối với giáo viên: Toàn bộ cán bộ giáo viên hoạt động trong một nhóm với kênh chung. Các Ban, đoàn thể, tổ chuyên môn hoạt động trên các kênh riêng của nhóm.

Đối với học sinh, mỗi lớp tổ chức thành một nhóm với kênh chung. Mỗi môn học tạo một kênh riêng.

 Việc tổ chức tiết học tiến hành ở kênh chung để thuận tiện cho việc tham gia và quản lý lớp học. Việc trao đổi thảo luận sẽ tiến hành tại các kênh riêng.

 

Các nhóm lớp thống nhất cách đặt tên “Lớp_2020_2021_THPTKD”; đặt các giáo viên quyền “Chủ sở hữu”; cài đặt kênh chung của nhóm ở chế độ “Chỉ chủ sở hữu mới có thể đăng tin nhắn” (hạn chế học sinh tự tạo cuộc họp trong kênh chung).

Trong các kênh riêng theo từng môn: đặt chế độ kênh “Riêng tư”; chỉ quản trị kênh, GVBM của môn học đó là chủ sở hữu. Để thêm học sinh vào kênh riêng, giáo viên không cần thêm từng thành viên mà sử dụng thẻ @ Lớp_2020_2021_THPTKD

 

 

2) Bổ sung tab trên menu trên kênh.

Để thuận tiện cho việc tạo và quản lý tiết học, GVCN cần thêm vào 2 tab “Lịch học” và “Sổ đầu bài” vào menu kênh chung.

 Để thêm lịch học: chọn biểu tượng [+], chọn “Lịch của kênh”, đổi trên thành “Lịch học”. Để thêm sổ đầu bài: chọn biểu tượng [+], chọn “Excell”, chọn file “Sổ đầu bài lớp...” đã được nhà trường tạo sẵn và để trong ngăn “Tài liệu lớp học” (các tài liệu để trong ngăn này chỉ giáo viên mới có quyền chỉnh sửa, học sinh chỉ được quyền xem)

 

      

3) Đăng ký lịch học.

Giáo viên có thể tạo lịch học bằng chức năng “Lịch” trên biểu tượng chính của Teams. Lưu ý đặt tên tiết dạy “Thứ, Tiết, Môn: Bài dạy” và chọn đúng thời gian, Lớp\kênh .

Cách tạo lịch thứ 2 tốt hơn là vào “Nhóm lớp\Kênh chung\Lịch học” chọn vào thời gian biểu của tiết học để tạo lịch học. Cách làm này ứng dụng đặt mặc định sẵn thời gian, kênh lớp giúp giáo viên tránh nhầm lẫn.

Để tránh trường hợp học sinh vô tình chiếm quyền điều khiển của giáo viên trong giờ dạy, sau khi đặt lịch xong, giáo viên chọn tiết dạy, nhấn vào “chỉnh sửa”: đặt tùy chọn “Ai có thể trình bày” là “Chỉ tôi”.

Sau khi tất cả giáo viên đặt lịch xong, trên Lịch học của lớp sẽ có một thời khóa biểu trong tuần, cũng là lịch báo giảng của giáo viên.

III. Tổ chức giờ dạy.

1) Tham gia, kết thúc giờ dạy

Trong việc dạy học trực tuyến, thực tế hay xảy ra tình trạng giáo viên, học sinh vào nhầm lớp, hoặc các học sinh vào lớp trước giáo viên có thể xảy ra tình trạng tồn tại nhiều phòng học của một lớp tại cùng một thời điểm. Để khắc phục tình trạng này, nhà trường yêu cầu tất cả giáo viên, học sinh tham gia lớp học bằng một cách duy nhất là vào Nhóm lớp\Kênh chung\Lịch học\Tiết học và chọn “Tham gia”.

Trong trường hợp học sinh hoặc giáo viên vì trục trặc bị rời phòng họp thì vẫn bằng cách trên sẽ nhanh chóng trở lại đúng lớp học của mình.

Khi kết thúc bài học, để đảm bảo tất cả học sinh ra khỏi phòng chuẩn bị cho tiết học sau, giáo viên không nhấn vào “Rời khỏi” mà phải nhấn “Kết thúc cuộc họp”.

 

2) Điểm danh học sinh.

Sau khi ổn định tiết dạy, giáo viên tiến hành điểm danh học sinh bằng tính năng “tải xuống danh sách tham dự”.

Danh sách học sinh được lưu dạng file.csv (đọc được bằng Excell). Giáo viên đổi tên file theo mẫu “lớp thứ tiết môn” rồi upload vào phần mềm Teams trong thư mục “Tài liệu lớp học”. Đây cũng một trong các minh chứng cho việc giáo viên và học sinh đã thực hiện tiết học theo đúng lịch học (phần mềm có lưu thông tin thời gian học sinh đăng nhập, thời gian giáo viên tải file điểm danh lên)

Để xác định học sinh nào vắng mặt, giáo viên hoặc lớp trưởng có thể dò theo danh sách học sinh tham dự, tuy nhiên do sĩ số lớp học lớn nên việc này sẽ mất nhiều thời gian. Nhà trường đã chuẩn bị file mẫu chuẩn danh danh sách học sinh của lớp đầy đủ và đã sắp thứ tự trong “Tài liệu của lớp”. Để xác định tên học sinh vắng, giáo viên sắp thứ tự học sinh trong file tải xuống rồi copy paste vào cột bên cạnh danh sách học sinh trong file mẫu chuẩn, từ đó dễ dàng phát hiện học sinh vắng.

 

3) Ghi sổ đầu bài và chế độ báo cáo.

Sau khi mỗi tiết dạy, giáo viên bộ môn nhập đầy đủ thông tin vào sổ đầu bài trong tab “Sổ đầu bài” của mỗ lớp.

Sau mỗi buổi học, giáo viên chủ nhiêm tập hợp học sinh vắng theo sổ đầu bài, kết hợp với việc thu thập thông tin khác để tổng hợp báo cáo vào trang tính trong kênh Ban HĐNGLL, mục Tệp của ứng dụng.

 

 

4) Yêu cầu đối với học sinh.

- Chuẩn bị bài học, hoàn thành nhiệm vụ trước tiết học trong kênh môn.

- Tham gia tiết học trước 5 phút theo đúng quy trình được hướng dẫn, chủ động bật camera, tắt tiếng (tắt micro)

- Tích cực chủ động trong học bài, khi được hỏi thì bật micro trên phần mềm và trả lời; khi cần phát biểu chủ động biểu tượng giơ tay và phát biểu.

- Không tự tạo cuộc họp riêng, không tự ý dùng cửa số nhắn tin khi học bài.

- Thực hiện các nhiệm vụ và các yêu cầu khác do các thầy cô đề ra.

5) Yêu cầu đối với giáo viên.

- Xây dựng kế hoạch bài dạy phù hợp hình thức dạy trực tuyến.

- Sử dụng tính năng “chia sẻ” để phối hợp linh hoạt việc thuyết trình, sử dụng bảng, slide powerpoint, hình ảnh, video, thí nghiệm ảo...

- Khai thác các kỹ thuật dạy học trực tuyến như chia màn hình vừa trình chiếu vừa quan sát học sinh, sử dụng form để thống kê thu nhận thông tin phản hồi từ học sinh và đánh giá học sinh...

- Quản lý tốt học sinh; tiến hành điểm danh đầu tiết học, ghi sổ đầu bài cuối giờ.

IV. Công tác quản lý.

1) Xây dựng kế hoạch.

Ban chuyên môn xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong đó có các nội dung về chương trình, số tiết, thời gian, phương tiện dạy học...

 2) Phân công nhiệm vụ.

Ngoài nhiệm vụ năm học được phân công cho từng cán bộ giáo viên, trong giai đoạn giảng dạy trực tuyến, nhà trường phân công một số giáo viên có trình độ tin học sử dụng thành thạo phần mềm “trực kỹ thuật”, sẵn sàng hỗ trợ giáo viên.

3) Chỉ đạo thực hiện.

Xây dựng các quy trình thực hiện, yêu cầu cho từng bộ phận: giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, học sinh. Chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các hoạt động của giáo viên, học sinh và trao đổi phụ huynh thông ngay trên phần mềm Teams, kết hợp sử dụng nhóm mạng xã hội, sổ liên lạc điện tử.

4) Kiểm tra, dự giờ.

Ban giám hiệu và các giáo viên phụ trách kỹ thuật phụ rà soát lịch học, phát hiện và yêu cầu khắc phục với các giáo viên đăng ký giảng dạy thiếu hoặc nhầm giờ; kiểm tra việc thực hiện giờ dạy của giáo viên trong mỗi tiết dạy, đưa ra giải pháp hỗ trợ, khắc phục

 

      Ban giám hiệu được đặt “chủ sở hữu” tất cả các nhóm lớp, có thể dự giờ không báo trước bất kỳ tiết học nào. Khi cần dự giờ, Ban giám hiệu cũng vào lịch học chọn tham gia như giáo viên, học sinh

 

Với cách thức tổ chức công tác dạy học trực tuyến như trên, đặc biệt là phương  thức tổ chức tiết dạy bằng phương pháp tạo thời khóa biểu theo lịch học của kênh như trên không chỉ thuận lợi cho giáo viên, học sinh tổ chức tham gia tiết học mà còn giúp lãnh đạo nhà trường quản lý tốt việc dạy, học trực tuyến trong nhà trường, nâng cao hiệu quả giáo dục./.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết