Wednesday, 27/05/2020 - 04:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 CỦA CHI BỘ TRUNG TÂM GDTX TỈNH HƯNG YÊN

 

      Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 28/12/2018 của Thành uỷ Hưng Yên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

       Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh xây dựng Kế hoạch số 18-KH/CB ngày 17/ 1/ 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019, như sau:

         Chuyên đề 1: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống công nhân viên chức, người lao động nhằm nâng cao vai trò của người lãnh đạo trong công tác tiếp dân, xin ý kiến của dân.

          Chuyên đề 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng công nhân viên chức, người lao động, phát huy dân chủ nhằm nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của công nhân viên chức, người lao động với Đảng, với các tổ chức chính trị - xã hội.

 

 

         Ngày 14 tháng 5 năm 2019 tại phòng họp chính của Trung tâm GDTX Tỉnh Hưng Yên , đồng chí Vũ Việt Bách, Phó Bí Thư Chi bộ của Trung tâm đã báo cáo chuyên đề số 1 với sự tham gia theo dõi, học tập của toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm.

         Mục đích của chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong Chi bộ, trong toàn thể cơ quan đơn vị về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tích cực học tập và làm theo.

          Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, cán bộ, viên chức nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

 

 

          Nội dung chuyên đề bao gồm 3 phần:

1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động.

2. Làm gì để chăm lo đời sống công nhân, người lao động?

3. Vai trò của người lãnh đạo trong công tác tiếp dân, xin ý kiến của dân.

           Trong phần 1 của chuyên đề đồng chí Bách đã chỉ rõ về phong cách Hồ Chí Minh đối với việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động. Trong đó Người quan tâm tới việc chăm lo sức khỏe, chăm lo cải thiện đời sống, chăm lo giữ gìn vệ sinh sạch sẽ của nhân dân. Theo ý Bác, việc giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ không chỉ đơn thuần là công việc của các thầy thuốc, mà là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Mặt khác, muốn có sức khoẻ tốt cũng không phải chỉ giữ gìn vệ sinh tốt là đủ, mà còn phải tǎng cường rèn luyện thân thể, sinh hoạt điều độ và phải bảo đảm an toàn trong lao động. Bác động viên mọi người hǎng hái, tích cực lao động sản xuất, Bác không chỉ đơn giản nghĩ tới kết quả lao động mà lao động nhằm cải thiện và nâng cao đời sống của người công nhân và nhân dân lao động. Đó mới chính là mục đích của lao động

Bác Hồ là lãnh tụ, song người không chỉ dành riêng tâm trí cho những chiến lược to lớn của đất nước mà Người luôn dành sự quan tâm chǎm lo đến những sinh hoạt rất đời thường của đội ngũ công nhân và nhân dân lao động. Thực ra, những chiến lược to lớn mà Bác đề ra cũng không ngoài mục đích làm cho dân giàu nước mạnh, mọi người được ấm no, hạnh phúc.

         Câu hỏi đặt ra ở phần 2 của chuyên đề là: Làm gì để chăm lo đời sống công nhân, người lao động? Trước hết phải hiểu dân, tôn trọng dân và phát huy dân chủ. Hiểu dân mới biết chăm lo đời sống dân như thế nào, tôn trọng dân thì việc chăm lo đời sống dân mới chân thành, phát huy dân chủ trong dân thì việc chăm lo đời sống dân mới là chia sẻ ngọt bùi. Hơn thế nữa, việc hiểu dân, tôn trọng dân và phát huy dân chủ thật sự cũng chính là chăm lo đời sống dân, khi đó có khi không cần cung cấp vật chất gì dân cũng theo Đảng, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

           Phần 3 của chuyên đề là Vai trò của người lãnh đạo trong công tác tiếp dân, xin ý kiến của dân

Để hiểu dân phải gần dân, biết tiếp dân, biết xin ý kiến của dân. Tiếp dân thể hiện quan điểm “dân là gốc” của Đảng và Nhà nước ta.

          Trong điều kiện cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, việc tiếp dân, xin ý kiến của dân càng quan trọng. Đây là yếu tố góp phần bảo đảm pháp chế và dân chủ pháp quyền được Hiến định.

          Tiếp dân mới biết cái khó khăn của dân ở đâu để tháo gỡ, mới biết cái vướng mắc của dân ở điểm nào để đưa ra các chính sách phù hợp.

           Phần báo cáo chuyên đề của đồng chí Bách kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Được tham gia theo dõi và học tập, toàn thể Đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động trong Trung tâm đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa tích cực của chuyên đề. Qua đó mỗi người cũng rút ra được bài học lớn cho riêng mình khi được học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết