Ngày 2/11/2019 vừa qua, trường THPT Tiên Lữ giao lưu, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tại trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng. Với tinh thần học hỏi, các thầy cô trong Ban Giám Hiệu, các thầy cô là tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ STEM, ban chấp hành Đoàn trường và các thầy ...