Tuesday, 20/11/2018 - 03:37|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
(Tài liệu phục vụ giao ban Ban Tuyên giáo ngày 25 tháng 4 năm 2017) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo về công tác triển khai tổ chức Kỳ thi ...
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời một số câu hỏi liên quan tới công tác đăng ký dự thi của thí sinh. Hỏi: Năm nay, thi THPT quốc gia có một số điểm ...