Wednesday, 26/09/2018 - 14:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với tỉnh Hưng Yên, trong hai ngày 18 và 19/5/2. Đoàn đã về làm việc tại tỉnh Hưng Yên, kiểm tra trực tiếp công tác PCGD, XMC ...
Hưng Yên tổ chức thực hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014.

Hưng Yên tổ chức thực hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Hưng Yên và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tốt Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 trên địa bàn toàn tỉnh....
Một số giải pháp đối với giáo dục trung học trong năm học 2014-2015 thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND của UBND tỉnh về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Một số giải pháp đối với giáo dục trung học trong năm học 2014-2015 thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND của UBND tỉnh về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Năm học 2014 -2015, năm học toàn ngành tập trung thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 19/5/2014 của UBND Tỉnh Hưng Yên thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế ...
Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: Kết quả đáng mừng của sự nghiệp giáo dục tỉnh Hưng Yên

Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: Kết quả đáng mừng của sự nghiệp giáo dục tỉnh Hưng Yên

Ngày 12.2.2014 Bộ GD - ĐT có Quyết định số 459/QĐ - BGDĐT về việc công nhận và tặng cờ tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại thời điểm tháng 12.2013. Đây là tin vui của sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà trong những ngày đầu xuân Giáp Ngọ.
Hưng Yên hoàn thành chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập

Hưng Yên hoàn thành chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập

Giáo dục Mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em Việt Nam. Trẻ được tiếp cận với giáo dục Mầm non càng sớm càng thúc đẩy quá trình học tập và phát triển ở các giai đoạn tiếp theo.
Liên kết website