Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, từ ngày 15/5 - 17/5/2018 tại Trung tâm Hội nghị Sơn Nam Plaza, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước cho hơn 100 cán bộ, giáo viên cốt cán của ngành năm 2018.