Trường Tiểu học thị trấn Ân Thi nằm ở trung tâm của thị trấn Ân Thi, thuộc phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng. Khi mới được thành lập, trường không có cơ sở riêng, phải học nhờ ở đình làng và nhiều địa điểm lẻ trong xã.