Monday, 23/09/2019 - 00:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
(Tháng 5, 6, 7 năm học 2018 – 2019)
Đổi mới phương pháp, đổi mới cách thức dạy học hiện nay thách thức đội ngũ giáo viên phải có một sự thay đổi lớn trong việc tiếp cận phương pháp dạy ...
Giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ quan trọng của các nhà trường, trong đó có trường THPT Phù Cừ. Công tác này ...
Người xưa có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Lời dạy ấy rất đúng đắn và sâu sắc với các thành viên câu lạc bộ Sách và Hành ...
HỘI THẢO SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ