Saturday, 25/06/2022 - 11:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sử đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực GD&ĐT, ...
Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng ...
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNHI. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo1Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học ...
Quyết định: 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018Quyết định 2766/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 Quyết định 2941/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 
Quyết định số 2671/QĐ-SGD&ĐT ngày 04/12 năm 2015 của Giám đốc Sở GIáo dục & Đào tạo Hưng Yên v/v Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu ...
Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở GD&ĐT Hưng Yên ban hành theo Quyết định 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018