Sunday, 17/01/2021 - 16:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo thực hiện dạy học trên truyền hình và qua internet trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

Ngày 09/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 574/SGDĐT-GDTrH-GDTX báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thục hiện dạy học trên truyền hình và qua intenet trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19 đối với các cấp học: Tiểu học, THCS, THPT và GDTX.

1. Công tác tham mưu

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ GDĐT về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình cho học sinh với phương châm ‘‘tạm dừng đến trường, không dừng học’’, Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 08/4/2020 về việc dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở GDPT, cơ sở GDTX trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019–2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Đài PT-TH Hưng Yên phối hợp với Sở GDĐT tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

2. Công tác chỉ đạo

Ngay khi học sinh nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời ban hành các Công văn hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện việc dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với bậc Tiểu học, bậc Trung học, cụ thể như sau:

Công văn số 172/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 11/02/2020 về việc giới thiệu hệ thống tương tác, dạy học trực tuyến miễn phí; Công văn số 198/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 14/02/2020 về việc hướng dẫn các các cơ sở giáo dục chỉ đạo toàn bộ giáo viên tích cực khai thác, ứng dụng các công cụ giáo dục trực tuyến để giao bài học, ôn tập phù hợp cho học sinh; Công văn số 403/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc triệu tập CB, GV làm nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi Bộ GDĐT có Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ GDĐT về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2), Sở GDĐT ban hành Công văn số 416/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 17/3/2020 về việc hướng dẫn triển khai và yêu cầu báo cáo giải pháp dạy học qua truyền hình, dạy học trực tuyến. Theo đó, Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn số 1444/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2018 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 đối với GDTrH để tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình một cách phù hợp; chỉ đạo các nhà trường lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường, chú ý đến các điều kiện đảm bảo tổ chức dạy học qua internet có chất lượng.    

Ngày 26/3/2020, Sở GDĐT tiếp tục ban hành Công văn số 482/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc hướng dẫn triển khai và quán triệt quản lý dạy học qua truyền hình, dạy học trực tuyến.

Sau khi Bộ GDĐT ban hành các Công văn: Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 về việc Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020; Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020; Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 546/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 06/4/2020; Công văn 548/SGDĐT-GDTH ngày 06/4/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học Học kỳ II năm học 2019-2020 và tiếp tục dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 và khi học sinh đi học trở lại đối với bậc Tiểu học, bậc Trung học.

Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 08/4/2020 về việc dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở GDPT, cơ sở GDTX trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019–2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Ngày 09/4/2020, Sở GDĐT ban hành Công văn số 573/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND tỉnh.

Bên cạnh việc ban hành các công văn hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện việc dạy học qua internet, trên truyền hình, Sở GDĐT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến đối với các phòng GDĐT, các trường THPT nhằm nắm bắt tình hình về cơ sở vật chất và các điều kiện khác để tổ chức việc dạy học qua internet, trên truyền hình một cách hiệu quả, cụ thể:

- Ngày 18/3/2020, tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Trưởng phòng GDĐT về việc quản lý học sinh học trên truyền hình, qua mạng, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Ngày 27/3/2020, tổ chức Hội nghị trực tuyến với các phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT triển khai thực hiện việc dạy học qua internet, dạy học trên truyền hình;

- Ngày 01/4/2020, tổ chức Hội nghị trực tuyến với các phòng GDĐT về việc xây dựng kế hoạch dạy học học kì II năm học 2019-2020 theo tinh thần Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 và Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày 3/4/2020, tổ chức Hội nghị trực tuyến với các phòng GDĐT triển khai việc dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cấp tiểu học;

- Ngày 5/4/2020, tổ chức Hội nghị trực tuyến với các phòng GDĐT về việc điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 và công tác chuẩn bị cho việc ghi hình dạy học trên truyền hình đối với học sinh lớp 5.

3. Các công việc đã triển khai thực hiện

3.1. Tổ chức dạy học trên truyền hình và dạy học qua internet:

3.1.1. Dạy học trên truyền hình:

- Sở GDĐT phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Hưng Yên (Đài PT-TH Hưng Yên) tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12, cụ thể:

Ngày 15/3/2020, Sở có Công văn số 403/SGDĐT-GDTrH-GDTX về việc triệu tập CB, GV làm nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Sở triệu tập giáo viên cốt cán các bộ môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD yêu cầu rà soát nội dung chương trình lớp 9 năm học 2019-2020 để thực hiện các tiết dạy ôn tập và dạy bài mới trên Đài PT-TH Hưng Yên; phối hợp với Đài PT-TH Hưng Yên lên khung giờ phát sóng đảm bảo chất lượng và phù hợp với đối tượng học sinh học trên truyền hình.

Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020, Sở GDĐT phối hợp với Đài PT-TH Hưng Yên phát sóng 21 tiết dạy ôn tập kiến thức học kì I lớp 9 đối với 3 môn: Toán (07 tiết), Ngữ văn (07 tiết), Tiếng Anh (07 tiết). Các tiết dạy được ghi hình từ ngày 16/3-20/3/2020.

Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 18/4/2020, Sở GDĐT phối hợp với Đài PT-TH Hưng Yên đã ghi hình và phát sóng 87 tiết dạy bài mới cho học sinh lớp 9, cụ thể: Toán (16 tiết), Ngữ văn (19 tiết), Tiếng Anh (12 tiết), Vật lý (08 tiết), Hóa học (08 tiết), Sinh học (08 tiết), Lịch sử (08 tiết), Địa lý (04 tiết), GDCD (04 tiết) (Có lịch ghi hình và lịch phát sóng chi tiết kèm theo).

Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 18/4/2020, Sở GDĐT phối hợp với Đài PT-TH Hưng Yên ghi hình và phát sóng 57 tiết dạy bài mới cho học sinh lớp 12, cụ thể: Toán (09 tiết), Ngữ văn (09 tiết), Tiếng Anh (09 tiết), Vật lý (06 tiết), Hóa học (06 tiết), Sinh học (06 tiết), Lịch sử (03 tiết), Địa lý (06 tiết), GDCD (03 tiết) (Có lịch ghi hình và lịch phát sóng chi tiết kèm theo).

Từ ngày 07/4/2020 đến ngày 11/4/2020, Sở GDĐT phối hợp với Đài PT-TH Hưng Yên ghi hình và phát sóng 10 tiết dạy cho học sinh lớp 5, cụ thể: Toán (03 tiết), Tiếng Việt (04 tiết), Khoa học (01 tiết), Lịch sử (01 tiết), Địa lý (01 tiết).

Dự kiến từ ngày 20/4/2020  đến ngày 02/5/2020, Sở GDĐT tiếp tục phối hợp với Đài PT-TH Hưng Yên xây dựng lịch ghi hình và lịch phát sóng các môn cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Trước khi thực hiện ghi hình các tiết dạy, Sở GDĐT tiếp tục tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp, trực tuyến đối với giáo viên cấp THCS, cấp THPT thực hiện dạy học trên truyền hình nhằm hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên thực hiện dạy học trên truyền hình đạt hiệu quả, cụ thể:

+ Ngày 15/3/2020, tổ chức họp tổ nghiệp vụ 03 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cấp THCS về việc triển khai dạy ôn tập học kì I năm học 2019-2020 cho học sinh lớp 9 trên Đài PT-TH Hưng Yên.

+ Ngày 18/3/2020, tiếp tục họp tổ nghiệp vụ  03 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cấp THCS về việc triển khai dạy bài mới học kì II năm học 2019-2020 cho học sinh lớp 9 trên Đài PT-TH Hưng Yên.

+ Ngày 19/3/2020, họp tổ nghiệp vụ 06 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD về việc triển dạy bài mới học kì II năm học 2019-2020 cho học sinh lớp 9 trên Đài PT-TH Hưng Yên.

+ Ngày 01/4, 07/4 và 09/4 tổ chức họp trực tuyến với giáo viên cấp THPT dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 12 năm học 2019-2020.

Sở GDĐT thông báo lịch phát sóng cụ thể của các môn học đến toàn bộ các phòng GDĐT, các trường THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX, các trường CĐ, TC có học viên GDTX trong tỉnh; yêu cầu các đơn vị thông báo đến giáo viên (để theo dõi) và học sinh (để tham gia các tiết học). Lịch phát sóng cụ thể và xem lại các bài học có tại địa chỉ website hungyentv.vn.

Ngoài kênh truyền hình Hưng Yên, Sở GDĐT thông báo các đơn vị có thể tham khảo các bài học do Bộ GDĐT phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng phát trên kênh VTV7 hoặc một số kênh khác được công bố trên trang httt://www.moet.gov.vn.

- Trong quá trình thực hiện dạy học trên truyền hình, Sở GDĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh và gia đình học sinh thực hiện một số nội dung:

+ Đối với cơ sở giáo dục:

Hướng dẫn học sinh học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học
sinh theo các bài học được phát sóng trên truyền hình.

Thông báo lịch phát sóng các bài học trên kênh truyền hình Hưng Yên cho
giáo viên, học sinh, gia đình học sinh để phối hợp tổ chức cho học sinh theo học
các bài học trên truyền hình.

Quản lý, giám sát, đánh giá, công nhận kết quả học tập của học sinh trong
việc học trên truyền hình.

+ Đối với giáo viên:

Giáo viên hướng dẫn học sinh hoặc cha mẹ học sinh mở Tivi hoặc có thiết bị
truyền hình có thể xem được kênh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
(hướng dẫn dò kênh hoặc cài đặt ứng dụng xem TV có kênh TH Hưng Yên).

Hướng dẫn học sinh học theo các bài học được phát trên truyền hình.

Gửi tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; liên hệ với gia
đình để phối hợp hướng dẫn, giám sát học sinh theo học truyền hình.

Tiếp nhận và đánh giá báo cáo kết quả học tập của học sinh theo nhiệm vụ
học tập đã giao cho học sinh;

Kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được của học sinh khi học sinh đi học trở lại;
tổ chức ôn tập, củng cố phần còn hạn chế cho học sinh trước khi dạy các bài học
tiếp theo trong chương trình.

+ Đối với học sinh:

Thực hiện nhiệm vụ học tập trước khi theo học các bài học trên truyền hình mà giáo viên đã hướng dẫn.

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập trước, trong và sau khi theo học các bài
học được phát trên truyền hình; nộp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
theo theo hướng dẫn của giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

+ Đối với cha mẹ học sinh:

Phối hợp với giáo viên để hỗ trợ học sinh tiếp nhận nhiệm vụ học tập trên
truyền hình; giám sát, hỗ trợ học sinh thực hiện các bài học trên truyền hình tại gia đình.

Hỗ trợ học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao và gửi báo cáo
kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên
để được nhận xét, đánh giá.

3.1.2. Dạy học qua internet:

* Đối với bậc Tiểu học:

Sở yêu cầu các phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học có phương án để học sinh được học. Trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, lựa chọn hình thức dạy học qua Internet và các ứng dụng khác để dạy học cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 và các môn học, bài học của lớp 5 chưa được dạy trên truyền hình (tham khảo các công cụ dạy học đã được Sở giới thiệu tại Công văn số 416/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 17/3/2020 và các công cụ đang được ứng dụng phổ biến).

* Đối với bậc Trung học:

- Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các trường THPT chỉ đạo giáo viên các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết đối với từng môn học, từng lớp học qua internet đối với các khối lớp 6, 7, 8, 10, 11 và một số môn học lớp 9, lớp 12 chưa được dạy trên truyền hình. Triển khai dạy học qua internet thông qua một số hệ thống hỗ trợ dạy học trực tuyến Sở đã hướng dẫn tại Công văn số 416/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 17/3/2020 và các công cụ đang được ứng dụng phổ biến.

- Trong quá trình thực hiện dạy học qua internet, Sở GDĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh và gia đình học sinh thực hiện một số nội dung:

+ Đối với cơ sở giáo dục:

Xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet để thực hiện Kế hoạch dạy học học kì II đối với tất cả các môn, các lớp trong khi học sinh đang nghỉ ở nhà (trừ những môn đã được dạy trên truyền hình của lớp 9, lớp 12). Phê duyệt nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua Internet như phê duyệt giáo án.

Bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học qua Internet của giáo viên và học sinh của nhà trường.

Phối hợp với gia đình trong việc tổ chức dạy học qua Internet.

+ Đối với giáo viên:

Giáo viên biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ
chức dạy học qua Internet; biết cài đặt và sử dụng các phần mềm đã được giới
thiệu, hướng dẫn tại Công văn số 416/SGDĐT-GDTrH-GDTX của Sở và các phần
mềm, ứng dụng miễn phí khác;

Liên hệ và hướng dẫn cha mẹ học sinh chuẩn bị các thiết bị kết nối Internet
(điện thoại thông minh, laptop, máy tính bảng…), hướng dẫn cài đặt phần mềm, ứng dụng trên các thiết bị để triển khai dạy học được qua Internet.

Tổ chức được các hoạt động học cho học sinh bao gồm: giao nhiệm vụ học
tập, thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa
học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được của học sinh khi học
sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, củng cố phần còn hạn chế cho học sinh trước khi
dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

+ Đối với học sinh:

Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn
thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

+ Đối với gia đình học sinh:

Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập của học sinh, nhất là giai
đoạn học sinh học tập tại nhà.

Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học
tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

- Ngoài ra, Sở còn hướng dẫn các nhà trường triển khai kho học liệu số dùng chung (nếu có); hướng dẫn cán bộ, giáo viên học sinh phổ thông khai thác sử dụng kho bài giảng điện tử e-learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://elearning.moet.edu.vn/. Đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, triển khai các giải pháp học trực tuyến trong mùa dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do Viettel Hưng Yên cung cấp: Mạng xã hội quản lý học tập ViettelStudy.

Mạng xã hội quản lý học tập trực tuyến ViettelStudy là giải pháp giúp các nhà trường kết nối với học sinh và phụ huynh, cho phép xây dựng cộng đồng người dùng giáo dục, tổ chức dạy, học, thi trực tuyến. Cho phép giáo viên giảng dạy trực tuyến thông qua tính năng lớp học tương tác, kịp thời củng cố kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ học (giải pháp được Viettel cung cấp miễn phí tại địa chỉ https://viettelstudy.vn).

3.2. Đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình

Trong quá trình dạy học qua internet, trên truyền hình Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ đạo giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua
Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên
theo quy định về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT và GDTX.

Các nhà trường quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường
xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình, bảo đảm công
bằng, khách quan, trung thực.

4. Kết quả đạt được

4.1. Đối với nhà trường:

- CBQL tích cực chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn rà soát nội dung chương trình, xây dựng kế hoạch dạy học qua internet, qua các phần mềm (Zoom clouds metting, Shub, TranS, Office 365, TranS,..) của từng môn học và các tiết dạy trên truyền hình trên cơ sở các Công văn hướng dẫn của Bộ GDĐT: Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020; Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020.

- Nhà trường đã phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hoặc bằng các phương tiện khác thông tin đến học sinh lịch học trên internet, trên truyền hình; phối hợp với gia đình theo dõi học sinh học tập trên internet, trên truyền hình đạt hiệu quả.

4.2. Đối với các tổ/nhóm chuyên môn:

Các tổ/nhóm chuyên môn đã tích cực triển khai kế hoạch dạy học qua internet, trên truyền hình; tổ chức sinh hoạt chuyên môn sâu rộng để có những tiết dạy qua internet, trên truyền hình đạt hiệu quả.

4.3. Đối với giáo viên:

- Đa số giáo viên đã tích cực ứng dụng CNTT để thực hiện dạy học trực tuyến qua internet bằng cách sử dụng các trang mạng: congdong.edu.vn; schoolbus.vn,  Zoom clouds metting, Shub, TranS, Office 365, Email, Zalo, Messenger, Facebook, ....

- Nhiều giáo viên đã thực hiện ghi hình các tiết dạy đăng trên Youtube nhằm giúp học sinh tiếp cận các bài giảng trực tiếp của thầy cô giáo.

- Giáo viên đã tổ chức được các hoạt động học cho học sinh: giao nhiệm vụ học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên trên các ứng dụng học tập trực tuyến.

- Giáo viên đã có kết hợp đa dạng và hợp lý các phương pháp giảng dạy như: trình chiếu văn bản, đồ họa, video, trắc nghiệm khách quan, bài tập ngắn,…

4.4. Đối với học sinh:

- Học sinh đã nâng cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện kỹ năng tự học và hệ thống kiến thức qua các bài ôn tập, các tiết dạy bài mới.

- Học sinh đã biết cách ứng dụng CNTT hiệu quả trong quá trình học tập.

- Tỉ lệ học sinh khối lớp 5, lớp 9, lớp 12 học trên truyền hình; tỉ lệ học sinh khối lớp 6,7,8,10,11 học qua Internet


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết