Saturday, 25/06/2022 - 11:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở GD&ĐT
Quyết định số 2413/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2018về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên
Công văn số Số 1474/SGDĐT-TTr ngày 12/09/2019 v/v Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020.
Báo cáo số 1473/BC-SGDĐT ngày 12/09/2019 Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra ...
Kế hoạch số 28/KH-SGDĐT ngày 07/01/2019 v/v Kế hoạch đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên
QĐ v/v giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 cho các trường THPT ,trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Hưng yên và lớp ...