Friday, 27/11/2020 - 12:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trên địa bàn tỉnh ...
6 Sáng kiến đề nghị Hội đồng Sáng kiến tỉnh Hưng Yên công nhận năm 2020 
Quyết định số 2264/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2019 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên.
Thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình ...
Để tiến tới thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 06/5/2020, Bộ GDĐT có Công văn số 1579/BGDĐT-GDTrH về việc học thử nghiệm tài liệu ...
Ngày 09/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 574/SGDĐT-GDTrH-GDTX báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thục hiện dạy học trên truyền ...
Văn bản 09/04/20
V/v đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN
Căn cứ Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với ...
Căn cứ Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở ...
Danh sách các trường MN, TH, THCS, THPT được công nhận tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục đến tháng 3 năm 2020. Danh sách này sẽ được cập nhật ...