Tuesday, 26/05/2020 - 15:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Để tiến tới thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 06/5/2020, Bộ GDĐT có Công văn số 1579/BGDĐT-GDTrH về việc học thử nghiệm tài liệu ...
Ngày 09/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 574/SGDĐT-GDTrH-GDTX báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thục hiện dạy học trên truyền ...
Văn bản 09/04/20
V/v đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN
Căn cứ Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với ...
Căn cứ Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở ...
Danh sách các trường MN, TH, THCS, THPT được công nhận tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục đến tháng 3 năm 2020. Danh sách này sẽ được cập nhật ...
Trong khi học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 641/UBND-KGVX ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở GDĐT hướng dẫn ...
LỊCH PHÁT SÓNG DẠY VÀ HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5
GIÁO VIÊN, HỌC SINH DẠY VÀ HỌC QUA MẠNG INTERNET
Danh sách các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông được công nhận tiêu chuẩn Kiểm định CLGD.