Wednesday, 23/01/2019 - 23:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Người thầy giáo đa tài

Cái tên “Nguyễn Hà Nam” hạt nhân của đội văn nghệ Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Khoái Châu đã trở nên thân thuộc, “lừng danh” trong các hội thi văn nghệ của huyện,của tỉnh. Nếu chỉ nghe giọng hát mà giới thiệu là thầy giáo thì ai cũng đoán Nam là giáo viên dạy âm nhạc. Nhưng không, thực tế Nam là thầy giáo dạy Mĩ thuật. Ngoài ra, trong nhiều năm trở lại đây, Nam còn làm Tổng phụ trách của trường tiểu học Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên.

      /upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgSinh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgra/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmảnh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđất/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgDạ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTrạch,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquê/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghương/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthiên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtình/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsử/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgChử/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgĐồng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTử/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg-/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTiên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgDung,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdường/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhư/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgniềm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmê/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvăn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghóa,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvăn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnghệ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthấm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvào/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmáu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthịt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtừ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhỏ./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgYêu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvăn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnghệ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsong/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglại/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsay/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmê/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghội/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọa,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvào/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgMĩ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthuật/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrường/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgCao/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđẳng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgSư/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgphạm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHưng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgYên./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

Vào/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngành/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg2001,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgphân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcông/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiảng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdạy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtại/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrường/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTiểu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgChâu./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgày/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhai/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiảng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđầu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtiên,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtham/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggia/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchương/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrình/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvăn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnghệ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvới/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbài/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghát/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg“Những/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđiều/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthầy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchưa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkể/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg”/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTiếng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghát/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrầm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgấm,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdương/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcất/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglên,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtất/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcả/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhư/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghòa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvào/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiọng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgca/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtruyền/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcảm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvới/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglời/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgca/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđầy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgý/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnghĩa./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgMọi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngười/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgai/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcũng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrầm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrồ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhen/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngợi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggọi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgca/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsĩ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTấn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgMinh./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

Lập/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnghiệp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgrồi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgxây/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdựng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggia/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđình,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcuộc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsống/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiáo/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghết/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsức/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhó/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhăn./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgPhát/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghuy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchuyên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmôn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsở/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrường,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngoài/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiờ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdạy,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhận/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglàm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbiển/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquảng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcáo/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđể/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtăng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthêm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnguồn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsống/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcho/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggia/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđình.Thế/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgrồi,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtừ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg2007/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg-/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg2008,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiao/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcông/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtác/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTổng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgphụ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrách/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđạt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhững/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthành/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtích/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgxuất/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsắc:/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNhiều/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgliên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtục/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhận/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgBằng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhen/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgBan/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgChấphành/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTỉnh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđoàn,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiấy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhen/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgBan/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgChấp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghành/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHuyện/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđoàn,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgLiên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđội/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcũng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhiều/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgliền/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhận/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdanh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghiệu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgLiên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđội/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgVững/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmạnh,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgXuất/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsắc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHuyện/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđoàn./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTrong/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcác/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghội/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthi,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcác/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchương/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrình/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiao/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglưu,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghội/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdiễn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvăn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghoá,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvăn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnghệ.../upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsự/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggóp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmặt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgca/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghát/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđưa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtài/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnghệ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthuật/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtầm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcao/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmới./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg2011,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtham/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggia/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghội/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTiếng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghát/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgca/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtoàn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquốc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtại/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthành/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgphố/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgBắc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNinh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiành/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiải/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNhì./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHiện/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnay,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghạt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiống/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđội/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvăn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnghệ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgPhòng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgGiáo/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdục/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg&/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgĐào/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtạo/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghuyện/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgKhoái/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgChâu./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHơn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthế,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngười/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghoạt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngôn,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhanh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhạy,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdí/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdỏm,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghài/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghước,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcòn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmời/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglàm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgMC/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcho/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhiều/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchương/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrình/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgxã,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcác/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghội/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnghị/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrong/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngoài/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtỉnh./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgCó/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthể/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnói/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđến/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthời/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđiểm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnày,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrở/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthành/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggương/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmặt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquen/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđịa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbàn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtoàn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtỉnh.

/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

Với/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchuyên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmôn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiảng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdạy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmình,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhiều/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđạt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgGiáo/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgviên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdạy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiỏi,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgChiến/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsĩ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđua/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcấp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgCơ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsở,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhận/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgBằng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhen/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgLiên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđoàn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgLao/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđộng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgGiấy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhen/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgChủ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtịch/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgUBND/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghuyện/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgKhoái/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgChâu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvề/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthành/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtích/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglao/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđộng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiỏi,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglao/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđộng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsáng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtạo/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg2011./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgĐiều/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđó/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcàng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhẳng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđịnh:/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNguyễn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNam/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg-/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngười/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthầy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiáo/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtài.

/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg
/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTác/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiả:/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgLê/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgThị/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgBẩy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg-/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTrường/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTiểu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgChâu,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghuyện/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgKhoái/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgChâu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết