Wednesday, 23/01/2019 - 23:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tấm gương học sinh nghèo vượt khó

Về quê hương Hải Triều - Tiên Lữ - Hưng Yên những ngày đầu năm học 2013- 2014, khi mà học sinh đỗ Đại học đang chuẩn bị làm thủ tục nhập trường, bà con nhân dân trong xã ai cũng tấm tắc ngợi khen em Đoàn Ngân Hoa, học sinh nghèo vượt khó vươn lên dành thành tích xuất sắc trong học tập.

Năm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnay/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg19/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtuổi,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsinh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgra/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglớn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquê/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghương/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcó/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtruyền/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthống/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghiếu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvô/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcùng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvinh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdự,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtự/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghào/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđồng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthời/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđó/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcũng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrách/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhiệm,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđộng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglực/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiúp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgphấn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđấu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvươn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglên./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

Tuổi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthơ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchịu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhiều/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthiệt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthòi,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmồ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcôi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcha/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtừ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbốn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtuổi./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgMẹ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcô/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNguyễn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgThị/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHường,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiáo/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgviên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTiểu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmột/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmình/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvất/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvả/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnuôi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcon,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglo/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtoan/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggánh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvác/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgviệc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggia/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđình./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthương/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmẹ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglắm./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgay/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtừ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhỏ,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthừa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghưởng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtấm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglòng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghậu,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiàu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđức/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsinh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtừ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngười/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmẹ./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchỉ,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdịu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdàng,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnết/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgna,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmọi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngười/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgyêu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthương,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquý/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmến./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgMười/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghai/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngồi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgghế/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrường,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgluôn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkính/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthầy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgyêu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbạn,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcố/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggắng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhông/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngừng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdưỡng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđạo/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđức,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrau/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdồi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkiến/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthức,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgphấn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđấu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrở/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthành/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcon/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngoan,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrò/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiỏi,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcháu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngoan/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgBác/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHồ./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcòn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgrất/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtích/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcực/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtham/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggia/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcông/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtác/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgĐoàn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg-/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgĐội/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg(là/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgLiên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđội/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrưởng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrường/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTHCS/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHải/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTriều/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrong/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhững/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtập/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtại/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrường)./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgMười/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghai/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgliền,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđều/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgxếp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgloại/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvăn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghoá/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiỏi./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglớp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg9,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđạt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiải/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNhất/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsinh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiỏi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgToán/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcấp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghuyện./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

Năm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg2010/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg-/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg2011,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgphấn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđấu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđỗ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvào/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrường/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTHPT/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgChuyên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHưng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgYên,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglớp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchuyên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoá./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTrong/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg3/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTHPT/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgChuyên,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđạt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg2/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHuy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchương/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgBạc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrong/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghội/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchọn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsinh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiỏi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcác/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvùng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgduyên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghải/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgBắc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgBộ,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiải/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgBa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsinh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiỏi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquốc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggia/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmôn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoá/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg(năm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglớp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg11),/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiải/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNhì/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquốc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggia/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmôn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoá/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg(năm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglớp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg12),/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgBộ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgGiáo/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdục/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgĐào/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtạo,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgUBND/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtặng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgBằng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhen./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgEm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtuyển/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthẳng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvào/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgĐại/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgDược,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđồng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthời/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđỗ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg2/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrường/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgĐại/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgviện/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgQuân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgĐH/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgY/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNội./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgĐây/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhông/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchỉ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgphần/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthưởng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvô/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiá/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdành/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcho/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđó/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcòn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgniềm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvinh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdự,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtự/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghào/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcho/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHải/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTriều/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg–/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmảnh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđất/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiàu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtruyền/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthống/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghiếu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

Để/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđạt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkết/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquả/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrên,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhông/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngừng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcố/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggắng,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvượt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhó,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrau/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdồi,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghỏi,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtìm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgra/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmột/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgphương/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgpháp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtập/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgriêng./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgoài/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthầy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcô/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgở/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglớp,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg đặc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbiệt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcoi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrọng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgviệc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtự/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnghiên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcứu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtài/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgliệu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtham/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhảo./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgSau/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmỗi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchương,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgphần/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtự/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghệ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthống/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhái/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquát/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkiến/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthức,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtự/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtìm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghiểu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthêm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcác/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvấn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđề/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgliên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquan/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđể/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhắc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsâu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkiến/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthức./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgMột/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgphương/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgpháp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtâm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđắc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhất/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglà:/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtừ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglỗi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsai./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgMỗi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglần/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmắc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglỗi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsai,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgluôn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtự/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghỏi:/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgVì/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsao/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmình/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsai,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsai/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdo/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđâu,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglàm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthế/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnào/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđể/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhông/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglặp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglại/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglỗi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsai/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđó?/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgKhi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiải/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquyết/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhững/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcâu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghỏi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđó,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcố/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhắc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsâu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkiến/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthức/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghổng./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgViệc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsắp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgxếp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthời/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggian/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbiểu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcũng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggóp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgphần/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiúp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchủ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđộng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtập/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcó/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghiệu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquả/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghơn./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

Nhìn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglại/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchặng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđường/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgqua,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhông/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthể/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcông/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgơn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcha/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgme,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthầy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcô/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgluôn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdìu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdắt,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcổ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvũ,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđộng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgviên,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtiếp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthêm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgniềm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtin/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvọng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđể/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiúp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggặt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghái/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhững/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthành/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcông./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgCô/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrò/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhỏ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtừng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtâm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsự:/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg“Không/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchỉ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtruyền/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthụ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcho/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtri/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthức/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthầy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcô/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcòn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdạy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcho/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkỹ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsống,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcách/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglàm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngười,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtiếp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthêm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcho/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgniềm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtin/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnghị/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglực/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvượt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhó”./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgThầy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNguyễn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgĐình/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgThế,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiáo/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgviên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdạy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmôn/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHóa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcho/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrong/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsuốt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg3/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnăm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTHPT/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhận/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgxét:/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg“Ngân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmột/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrò/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthông/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgminh,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiản/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdị,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhiêm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtốn,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiàu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnghị/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglực/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgước/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmơ./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgEm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthật/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgxứng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđáng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvới/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgniềm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtin/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgyêu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgquý/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmến/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthầy/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcô/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbè/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbạn”./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

Giờ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđây,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsinh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgviên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrường/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgĐại/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghọc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgY/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNội,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgem/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhát/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkhao/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgấp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgủ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgước/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmơ:/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgMột/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngày/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnào/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđó/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsẽ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrở/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthành/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbác/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsĩ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiỏi,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmang/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgkiến/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgthức/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđể/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchữa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbệnh/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcho/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmọi/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgngười,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggóp/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcông/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsức/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgdù/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpglà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgnhỏ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbé/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmình/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcho/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcộng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđồng,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgxã/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghội./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgXin/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgchúc/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcho/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgNgân/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHoa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgsớm/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđạt/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgđược/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgước/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmơ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgvà/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghoài/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgbão/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgcủa/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgmình./upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg
/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTác/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpggiả:/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHồng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgQuang/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg-/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHiệu/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrưởng/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgtrường/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTHCS/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgHải/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTriều,/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpghuyện/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgTiên/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpgLữ/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg/upload/s/20171110/df9939d6b82b206bb35d02fcf0580d19_.jpg

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết