Wednesday, 26/09/2018 - 14:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CỦA TRƯỜNG THCS PHỤNG CÔNG HUYỆN VĂN GIANG  NĂM HỌC 2017-2018

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CỦA TRƯỜNG THCS PHỤNG CÔNG HUYỆN VĂN GIANG NĂM HỌC 2017-2018

Sinh hoạt chuyên môn  theo nghiên cứu bài học đã và đang được triển khai rộng khắp trong các nhà trường. Với trường THCS Phụng Công hoạt động này đang được đi vào nề nếp, được coi là công tác mũi nhọn trong sinh hoạt chuyên môn của hai tổ KHTN và KHXH.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với tỉnh Hưng Yên, trong hai ngày 18 và 19/5/2. Đoàn đã về làm việc tại tỉnh Hưng Yên, kiểm tra trực tiếp công tác PCGD, XMC ...
Liên kết website