Saturday, 25/06/2022 - 12:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
I  Đánh giá chung công tác tuần 3 tháng 8Các phòng, ban hoàn thành chương trình công tác tuần đã đề ra, với các công việc chính đã hoàn thành:
Lịch công tác tuần 4 - tháng 7/2018
Công tác tuần 3 tháng 6/2018
I Đánh giá chung công tác tuần 4 tháng 5Các phòng, ban hoàn thành chương trình công tác tuần đã đề ra, với các công việc chính đã hoàn thành:- Kiểm ...
I  Đánh giá chung công tác tuần 3 tháng 5Các phòng, ban hoàn thành chương trình công tác tuần đã đề ra, với các công việc chính đã hoàn thành: