Wednesday, 20/03/2019 - 19:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lịch công tác tuần 4 tháng 9 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9 NĂM 2017

 

  1. Công tác Giáo dục Mầm non

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

25/9

Đi học lớp CCLLCT

Nghiên cứu CTGDMN sửa đổi

Trường Chính trị

Cơ quan Sở

Đ/c Dung,

Đ/c Hưng, Duyên

3

26/9

Thanh tra tại TMN NVLinh

Nghiên cứu CTGDMN sửa đổi

Huyện Yên Mỹ

Cơ quan Sở

Đ/c Dung, Duyên

Đ/c Hưng

4

27/9

Thanh tra tại TMN NVLinh

Nghiên cứu CTGDMN sửa đổi

Huyện Yên Mỹ

Cơ quan Sở

Đ/c Dung, Duyên

Đ/c Hưng

5

28/9

Thanh tra tại TMN NVLinh

Nghiên cứu CTGDMN sửa đổi

Huyện Yên Mỹ

Cơ quan Sở

Đ/c Dung, Duyên

Đ/c Hưng

6

29/9

Thanh tra tại TMN NVLinh

Nghiên cứu CTGDMN sửa đổi

Huyện Yên Mỹ

Cơ quan Sở

Đ/c Dung, Duyên

Đ/c Hưng

 

2. Công tác Giáo dục Tiểu học              

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

25/9/2017

Làm việc tại cơ quan

 

Đi công tác

Phòng GDTH

 

đ/cQuý

Vân, Thúy

Đ/c Bình

3

26/9/2017

Làm việc tại cơ quan

Thanh tra TH Yên Hòa-YM

Đi công tác

 

Phòng GDTH

YM

đ/c Thúy,Quý

đ/c Vân

đ/c Bình

4

27/9/2017

Làm việc tại cơ quan

Thanh tra TH Yên Hòa-YM

Đi công tác

Phòng GDTH

YM

đ/c Thúy,Quý

đ/c Vân

đ/c Bình

5

28/9/2017

Làm việc tại cơ quan

Thanh tra TH Yên Hòa-YM

Phòng GDTH

 

YM

đ/c BìnhThúy,Quý

đ/c Vân

6

29/9/2017

Làm việc tại cơ quan

Thanh tra TH Yên Hòa-YM

 

Phòng GDTH

YM

đ/c BìnhThúy,Quý

đ/c Vân

 

                                       

  1. Công tác Giáo dục Trung học

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

Từ ngày 25/9/2017 đến 29/9/2017

- Triệu tập họp BCV tập huấn phương pháp dạy học các môn học và PP HD học sinh tự học cấp THCS.

 

- Chuẩn bị kế hoạch tổ chức tập huấn Phương pháp dạy học các môn học và hướng dẫn học sinh tự học cấp THCS

Tại Sở GDĐT

Cả phòng

3

Phối hợp thanh tra trường THCS Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ; trường THPT Nghĩa Dân

 

 

Tại trường THCS Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ; trường THPT Nghĩa Dân

 

Đ/c Tuyết, Đức, Dũng

 

 

 

 

4. Công tác Thanh tra    

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

25/9

- Học cao cấp chính trị;

- Chuẩn bị biên bản thanh tra theo kế hoạch

- Thường trực tiếp công dân.

- Trường Chính trị

- Cơ quan

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

3

26/9

- Học cao cấp chính trị;

- Thanh tra các đơn vị theo kế hoạch

 

- Trường Chính trị

- Các đơn vị thanh tra theo kế hoạch

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

4

27/9

- Giám sát các Đoàn thanh tra theo kế hoạch.

- Thanh tra các đơn vị theo kế hoạch

 

- Các Đoàn thanh tra theo kế hoạch

- Các đơn vị thanh tra theo kế hoạch

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

5

28/9

- Giám sát các Đoàn thanh tra theo kế hoạch.

- Thanh tra các đơn vị theo kế hoạch

 

- Các Đoàn thanh tra theo kế hoạch

- Các đơn vị thanh tra theo kế hoạch

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

6

29/9

- Giám sát các Đoàn thanh tra theo kế hoạch.

- Thanh tra các đơn vị theo kế hoạch

 

- Các Đoàn thanh tra theo kế hoạch

- Các đơn vị thanh tra theo kế hoạch

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

                                                                                                                                                                                       

5. Công tác Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục

TT

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

1

25/9

Mua phôi bằng TN THPT, THCS năm 2017

Bộ GD

Đ/c Thiện Đ/cThắng

2

Từ 25/9 đến 01/10

Phối hợp cùng đ/c Dũng In bằng TN THPT năm 2017

Sở GDĐT

 

Đ/c Thiện Đ/cThắng

3

Kiểm tra, cập nhật dữ liệu từ phần mềm KĐCLGD của các cơ sở đánh giá ngoài (đợt 1) năm học 2017-2018

Sở GDĐT

 

 

Cả phòng

 

6. Công tác Tổ chức cán bộ

IV

Từ 25-01/10

- Làm việc tại cơ quan; giải quyết chế độ chính sách cho CB, CC, viên chức;

- Các ngày trong tuần

Phòng TCCB

Tổng hợp số liệu Báo cáo Bộ về thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp của tỉnh;

25-29/9

Phòng TCCB

- Phối hợp kiểm tra công tác BDTX tại TTGDTX tỉnh và các huyện/TP

- Từ 30-01/10

TTGDTX tỉnh, Huyện AT, TL, KĐ, PC, TP

 

7. Công tác Chính trị, tư tưởng 

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

25/9

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

Dự tuyên truyền công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông cho hs

Hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

THPT Khoái Châu

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

Nghiên cứu tài liệu, văn bản

Cơ quan Sở

 

Đ/c Tuyến

Tiếp tục xây dựng đề án sữa học đường

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

3

26/9

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Duyệt các văn bản của phòng

Cơ quan Sở

 

Đ/c Duy

 

Tiếp tục xây dựng quy định xét công nhận sáng kiến ngành GD&ĐT

Cơ quan Sở

 

Đ/c Ánh

 

Nghiên cứu tài liệu, văn bản

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

Tiếp tục xây dựng đề án sữa học đường

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

4

27/9

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

Tiếp tục xây dựng quy định xét công nhận sáng kiến ngành GD&ĐT

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

Nghiên cứu tài liệu, văn bản

Cơ quan Sở

 

Đ/c Tuyến

Tiếp tục xây dựng đề án sữa học đường

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

5

28/9

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Duyệt các văn bản của phòng

Cơ quan Sở

 

Đ/c Duy

- Tiếp tục xây dựng hướng dẫn hoạt động sáng kiến

- Tiếp tục hoàn hoàn thiện hồ sơ sáng kiến trình Hội đồng sáng kiến tỉnh

Cơ quan Sở

 

Đ/c Ánh

Nghiên cứu tài liệu, văn bản

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

Theo dõi tham gia bảo hiểm y tế hs

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

6

29/9

Nghiên cứu văn bản, duyệt các văn bản do phòng dự thảo trước khi trình lãnh đạo

Cơ quan Sở

 

Đ/c Duy

- Tiếp tục xây dựng hướng dẫn hoạt động sáng kiến

- Tiếp tục hoàn hoàn thiện hồ sơ sáng kiến trình Hội đồng sáng kiến tỉnh

Cơ quan Sở

 

Đ/c Ánh

Nghiên cứu tài liệu, văn bản

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

Tiếp tục xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường.

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

 

8. Công tác Giáo dục Chuyên nghiệp – GDTX                                   

IV

từ 25 đến 29

- Tham mưu kiểm tra công tác PCGD

- Kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động cho các Trung tâm Ngoại ngữ, tin học, du học và đào tạo kỹ năng sống.

 

Cả tuần

Phòng GDCN -GDTX

 

9. Công tác KH-TC

 

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

 

Xây dựng chương trình hành động thực hiên NQ Hội nghị TW5, các nhiệm vụ giải pháp cuối năm.

Cơ quan Sở

 

Đ/c Thuật; Hiền

3

 

Phối hợp các Sở liên quan kiểm tra thực hiện CTMTQG Nông thôn mới.

Các huyện; TP

Đ/c Nhuấn

4

 

Triển khai thực hiện các công việc XD, SC công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh các nhà trường.

Cơ quan Sở

 

Đ/c Thuật; Nhuấn

5

 

Phối hợp các phòng ban thực hiện việc giao nhận nghiệm thu thiết bị tại các nhà trường.

Cơ quan Sở

Đ/c Nhuấn; Đ/c Hiền

6

 

Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo thống kê giáo dục định kỳ.

Cơ quan Sở

 

Đ/c Hương

 

10. Công tác Tổng hợp – TĐKT

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

25/9

Mua phôi Bằng TN THCS, THPT tại Bộ GDĐT

Bộ GDĐT

ĐC Dũng

 

3

26/9

Tham gia Đoàn kiểm tra công tác Văn thư LT tại THPT Mỹ Hào

THPT Mỹ Hào

ĐC Dũng

 

4

27/9

Cử CB tham gia đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Cơ quan Sở

ĐC Dũng

 

5

28/9

Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh công tác 9 tháng năm 2017

Cơ quan Sở

ĐC Phong

6

29/9

Tham gia Đoàn kiểm tra công tác Văn thư LT tại THPT Chuyên

THPT Chuyên

ĐC Dũng

 

          Trân trọng báo cáo! 

Tác giả: VP Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết