Saturday, 14/12/2019 - 14:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưng Yên có 220 trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 21/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã tổ chức sội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2012- 2013.


/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgSở/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgGD/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg-ĐT/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgHưng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgYên/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrao/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgbằng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkhen/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcho/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgmột/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsố/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcá/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnhân/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg

/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg

có/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgthành/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtích/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgxuất/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsắc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrong/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgphong/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrào/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgHội/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkhỏe/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgPhù/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgĐổng

/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg

       /upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgHọc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkỳ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgI/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvừa/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgqua,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgmạng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpglưới/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrường/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpglớp/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrong/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtiếp/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtục/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđược/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkiện/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtoàn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvà/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgphát/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtriển./upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgToàn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđã/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgthành/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpglập/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgmới/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg01/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrường/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgmầm/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnon,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgxây/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgmới/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrên/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg400/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgphòng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghọc,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnâng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtỷ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpglệ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgphòng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghọc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkiên/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcố/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcao/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtầng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđạt/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrên/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg83%./upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgCó/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg220/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrường/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđạt/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgchuẩn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgquốc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpggia,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtăng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg15/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrường/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgso/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvới/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgthời/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđiểm/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkết/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgthúc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnăm/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghọc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg2011-/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg2012./upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg100%/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpggiáo/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgviên/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcác/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcấp,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgbậc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghọc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrong/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcó/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrình/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđộ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđạt/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgchuẩn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvà/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrên/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgchuẩn./upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgCác/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđơn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvị,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcơ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsở/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpggiáo/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgdục/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgngày/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcàng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgchú/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrọng,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđổi/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgmới/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgphương/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgpháp/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgdạy/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghọc,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgrèn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgluyện/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkỹ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnăng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsống/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcho/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghọc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsinh..../upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgNhờ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvậy,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkết/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgquả/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg2/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgmặt/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpggiáo/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgdục/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcủa/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghọc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsinh/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgHưng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgYên/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrong/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghọc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkỳ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgI/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtiếp/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtục/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđược/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgổn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđịnh,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpggiảm/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtỷ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpglệ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghọc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsinh/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgyếu/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkém/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgso/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvới/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnăm/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghọc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrước./upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg

/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg

       /upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgTuy/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnhiên,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgngành/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvẫn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcòn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnhững/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkhó/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkhăn,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghạn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgchế/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnhư:/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgĐiều/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkiện/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcơ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsở/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvật/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgchất/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgở/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgmột/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsố/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrường/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcòn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkhó/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkhăn;/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtiến/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđộ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgxây/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgdựng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrường/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgchuẩn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgquốc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpggia/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcòn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgchậm;/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtình/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghình/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgthu/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpggóp/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgngoài/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgquy/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđịnh/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcòn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgxảy/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgra/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgở/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgmột/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsố/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcơ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsở/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpggiáo/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgdục./upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg

/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg

       /upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgTrong/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghọc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkỳ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgII,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgSở/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgGD/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg&/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgĐT/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgHưng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgYên/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđặt/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnhiệm/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvụ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrong/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtâm/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpglà/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtiếp/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtục/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgthực/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghiện/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcó/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghiệu/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgquả/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcác/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcuộc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvận/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđộng,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgphong/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrào/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgthi/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđua;/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgHoàn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgthành/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcông/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtác/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgphổ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcập/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpggiáo/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgdục/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgmầm/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnon/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcho/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrẻ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg5/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtuổi./upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgTriển/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkhai/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgthực/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghiện/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcác/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđề/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgán,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkế/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpghoạch/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđã/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđược/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgUBND/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgphê/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgduyệt/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnhư:/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgĐề/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgán/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg“Chuyển/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđổi/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrường/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgmầm/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnon/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgbán/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcông/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsang/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcông/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpglập”,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgĐề/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgán/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg“xây/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgdựng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrường/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgmầm/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnon/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvà/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgphổ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgthông/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđạt/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgchuẩn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgquốc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpggia/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpggiai/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđoạn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg2011-/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg2015”…

/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg

/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg       /upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgNhân/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgdịp/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnày,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgmột/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsố/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcá/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnhân,/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtập/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgthể/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtiêu/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgbiểu/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđã/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđược/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnhận/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgbằng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkhen/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcủa/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgBộ/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgGiáo/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgdục-/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgĐào/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtạo/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvà/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgUBND/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgHưng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgYên/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvì/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcó/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgthành/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtích/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrong/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgcông/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtác/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpggiáo/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgdục/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgthể/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgchất/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvà/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgđạt/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkết/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgquả/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgxuất/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgsắc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtrong/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgHội/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkhỏe/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgPhù/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgĐổng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgvà/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgHội/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgkhỏe/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgPhù/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgĐổng/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgtoàn/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgquốc/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgnăm/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg2012.

/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg
/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgTác/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpggiả:/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgMai/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpgHoan/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg/upload/s/20171110/afb4ea2aa20f1663ac7ff93fb8539134_.jpg

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website