Wednesday, 26/09/2018 - 14:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Ngày ban hành:
14/09/2018
Ngày hiệu lực:
14/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/05/2018
Ngày hiệu lực:
04/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Văn phòng Sở GDĐT Hưng Yên thông báo thay đổi số nhà của Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

Ngày ban hành:
23/04/2018
Ngày hiệu lực:
23/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tham dự ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018
Ngày ban hành:
08/03/2018
Ngày hiệu lực:
08/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Xây dựng cổng thông tin điện tử ngành giáo dục

Ngày ban hành:
09/02/2018
Ngày hiệu lực:
09/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tin về các hoạt động, kết quả chỉ đạo/điều hành tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo trong quý IV năm 2017

Ngày ban hành:
02/01/2018
Ngày hiệu lực:
02/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website