Friday, 14/08/2020 - 23:31|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Văn bản liên quan
Quyết định 2013/QĐ-SGD&ĐT v/v ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên
Ngày ban hành:
06/04/2016
Ngày hiệu lực:
06/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 202/QĐ-SGD&ĐT ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động nội bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên
Ngày ban hành:
06/04/2016
Ngày hiệu lực:
06/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 201/QĐ-SGD&ĐT Quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ và các thiết bị CNTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên
Ngày ban hành:
06/04/2016
Ngày hiệu lực:
05/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 2013/QĐ-SGD&ĐT v/v ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên
Ngày ban hành:
06/04/2016
Ngày hiệu lực:
06/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực