Friday, 26/02/2021 - 08:04|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Tài liệu tuyên truyền bô Luật hình sự 2015
- Kế hoạch 1400/KH-SGDĐT ngày 21/8/2018 Triển khai thực hiện tuyên truyền, phố biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc Hội ...
Luật số: 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017
Luật 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tài liệu Giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quy định của Hiến pháp 2013 về các quyền dân sự, ...