Wednesday, 19/02/2020 - 13:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Triển khai thực hiện tuyên truyền, phố biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc Hội khóa XIV trong ngành giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

Triển khai thực hiện tuyên truyền, phố biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc Hội khóa XIV trong ngành giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

- Kế hoạch 1400/KH-SGDĐT ngày 21/8/2018 Triển khai thực hiện tuyên truyền, phố biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc Hội khóa XIV trong ngành giáo dục và Đào tạo Hưng Yên- Các Luật, Nghị quyết ....
Liên kết website