Saturday, 25/06/2022 - 12:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Ngày ban hành:
15/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 1076/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2017 v/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động bộ phận một cửa, một cửa liên thông
Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày hiệu lực:
28/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 951/QĐ-SGDĐT ngày 24/3/2017 v/v Ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ
Ngày ban hành:
24/03/2017
Ngày hiệu lực:
24/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 932/QĐ-SGDĐT ngày 21/3/2017 v/v Ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan
Ngày ban hành:
21/03/2017
Ngày hiệu lực:
21/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực