Saturday, 25/06/2022 - 12:17|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN

Quyết định 1338-QĐ-BGDĐT về việc ban hành thể lệ Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất, năm 2022

Ngày ban hành:
23/05/2022
Ngày hiệu lực:
19/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2021
Ngày hiệu lực:
15/02/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/12/2021
Ngày hiệu lực:
14/02/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/12/2021
Ngày hiệu lực:
14/02/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực