Monday, 20/05/2019 - 04:07|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Văn bản liên quan
Tài liệu truyền thông về thi THPT quốc gia
Ngày ban hành:
09/05/2017
Ngày hiệu lực:
09/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình giáo dục phổ thông mới và lộ trình tổng thể triển khai chương trình
Ngày ban hành:
09/05/2017
Ngày hiệu lực:
09/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2017
Ngày ban hành:
04/04/2017
Ngày hiệu lực:
04/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo danh sách bỏ túi được mang vào phòng thi năm 2017
Ngày ban hành:
31/03/2017
Ngày hiệu lực:
31/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực