Thursday, 05/08/2021 - 02:03|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy tiểu học đối với trường liên cấp

Ngày ban hành:
03/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/07/2021
Ngày hiệu lực:
19/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/07/2021
Ngày hiệu lực:
05/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực