Saturday, 25/06/2022 - 12:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Chương trình công tác tháng 01 năm 2017
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày hiệu lực:
01/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 1297/SGD&ĐT-VP v/v Chương trình công tác tháng 10
Ngày ban hành:
03/10/2016
Ngày hiệu lực:
01/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực