Saturday, 19/06/2021 - 09:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
21/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 303/QĐ-SGDĐT, ngày 08/5/2019 Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên.

Ngày ban hành:
08/05/2019
Ngày hiệu lực:
08/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 287/QĐ-SGDĐT ngày 26/4/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ban chỉ đạo về  Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên;

Ngày ban hành:
27/04/2019
Ngày hiệu lực:
27/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực