Saturday, 16/01/2021 - 15:31|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

GIÁO VIÊN, HỌC SINH DẠY VÀ HỌC QUA MẠNG INTERNET

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT MỸ HÀO

 

 
  

Số: 42/KH-THPTMH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Mỹ Hào, ngày 30 tháng 03 năm 2020

 

 

 

 

 

 

  KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN, HỌC SINH

                       DẠY VÀ HỌC QUA MẠNG INTERNET

 

Thực hiện công văn số: 1061/BGD ĐT-GDTrH, ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với CSGD phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020;

Thực hiện công văn số 482/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 26 /3/ 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên về việc hướng dẫn triển khai và quán triệt quản lý dạy học qua truyền hình, dạy học trực tuyến.

 

Trường THPT Mỹ Hào xây dựng kế hoạch thực hiện triển khai dạy và học qua mạng Internet, trên truyền hình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Giúp học sinh được học theo chương trình trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19.

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

2. Yêu cầu

Công tác chuẩn bị phải chu đáo, cụ thể, chấp hành nghiêm túc kế hoạch, chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, vật chất, thiết bị dạy học, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Việc kiểm tra, đánh giá đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực, đúng thực chất.

II. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và phân công nhiệm vụ:

1. Ban chỉ đạo:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Xuân- Hiệu trưởng                           : Trưởng ban.

- Ông Đinh Văn Chuẩn - Phó hiệu trưởng                        : Phó ban.

          - Bà Lưu Thị Phúc – Phó Hiệu trưởng                              : Phó ban

- Bà Phạm Thị Hồng Chuyên – GV Tin                            : Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thu Hường– Tổ trưởng TCM                : Thành viên.

- Bà Đào Thị Hồng – Tổ trưởng TCM                             : Thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Thu Giang – Tổ trưởng TCM                : Thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Phượng – Tổ trưởng TCM                    : Thành viên.

- Bà Lê Thị Hoa  – Tổ trưởng TCM                                 : Thành viên.

- Ông Đỗ Thế Đạo  – Tổ trưởng TCM                             : Thành viên.

- Ông Vương Đức Hiệu  – Tổ trưởng TCM                      : Thành viên.

- Bà Trịnh Thị Kim Nhàn – Tổ trưởng TVP                     : Thành viên.

3. Phân công nhiệm vụ:

3.1 Bà Nguyễn Thị Lệ Xuân: Chịu trách nhiệm chung.

3.2 Ông Đinh Văn Chuẩn: Chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn

+ Duyệt phân phối chương trình của các nhóm chuyên môn; chỉ đạo xếp thời khóa biểu đối với các lớp học; thông báo công khai thời khóa biểu, chương trình học tập cho học sinh và PHHS được biết.

+ Thường xuyên đăng nhập kiểm tra việc thực hiện dạy học qua mạng Internet của giáo viên để nắm bắt tình hình và đề xuất phương án giải quyết đảm bảo kịp thời.

+ Chỉ đạo thực hiện kiểm tra đánh giá theo đúng quy định: Thực hiện chấm bài online cho học sinh sau các bài học và lấy điểm miệng, điểm 15 phút. Đảm bảo đủ cơ số điểm, khách quan, trung thực, đánh giá đúng thực chất.

+ Chỉ đạo GVBM sử dụng sổ báo giảng điện tử và sổ đầu bài điện tử theo đúng quy định.

3.3 Bà Lưu Thị Phúc: chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác chủ nhiệm.

    + Chỉ đạo GVCN thông báo đầy đủ lịch học, thời gian học đến học sinh và PHHS bằng các hình thức: Tin nhắn qua sổ liên lạc điện tử; Tin nhắn trên EnetViet; các nhóm của các lớp… Đảm bảo 100% học sinh và PHHS nắm đầy đủ thông tin kế hoạch triển khai học tập của nhà trường.

    + Chỉ đạo GVCN tổ chức họp PHHS các lớp bằng hình thức trực tuyến nhằm nắm bắt thông tin từ phía PHHS, đề nghị PHHS phối hợp, tạo mọi điều kiện cần thiết để học sinh được tham gia học tập đầy đủ, hiệu quả.

    + Chỉ đạo GVCN thực hiện việc kiểm diện qua phần mềm EnetViet, nhắn tin cho PHHS nếu học sinh không tham gia học tập căn cứ kết quả kiểm diện của GVBM.

    + Chỉ đạo GVCN nắm bắt tình hình của từng học sinh về sức khỏe, về phương tiện học tập. Báo cáo kịp thời với Ban Chỉ đạo để tìm hướng giải quyết. Không để tình trạng phọc sinh không được tham gia học tập vì những lý do khách quan.

3.4 Bà Phạm Thị Hồng Chuyên: Chịu trách nhiệm hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn giáo viên sử dụng các phần mềm và xử lý các tình huống phát sinh về kỹ thuật và công nghệ trong quá trình giáo viên thực hiện.

3.5 Các đồng chí tổ trưởng: Chịu trách nhiệm

    + Định kỳ 1 tuần 1 lần tổ chức họp online với các thành viên trong tổ, căn cứ nội dung đã được tinh giảm của Bộ Giáo dục thông báo, tiến hành rà soát xây dựng phân phối chương trình dạy học của từng bộ môn.

    + Đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện của các thành viên trong tổ. Nếu có những vấn đề phát sinh báo cáo Ban chỉ đạo để tìm hướng giải quyết kịp thời.

    + Cùng với những giáo viên được phân công dạy các tiết trên truyền hình xây dựng nội dung bài giảng, rà soát duyệt phần trình bày của Giáo viên trước khi thực hiện ghi hình tại Sở GD&ĐT. Đảm bảo bài dạy có chất lượng đạt hiệu quả cao.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thời gian thực hiện:

- Dạy học trực tuyến thí điểm ở tất cả các lớp: Thứ 6, thứ 7 (tức ngày 03,04/4/2020).

- Chính thức triển khai: Từ thứ 2 ngày 06/4/2020 cho đến khi học sinh quay lại học tập tại trường.

2. Hình thức dạy học qua Internet:

          - Dạy học trực tuyến: Giáo viên và học sinh tương tác trực tiếp trong quá trình học tập.

          - Sử dụng thống nhất phần mềm: thanhedu.vn kết hợp với phần mềm zoom để dạy học, giao bài tập, kiểm tra đánh giá và quản lý học sinh.

3. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống phần mềm và hạ tầng kết nối Internet của hệ thống dạy học trực tuyến của nhà trường đã sử dụng là phần mềm: thanhedu.vn kết hợp với phần mềm zoom đáp ứng yêu cầu sau:

+ Cho phép tổ chức, quản lý lớp học qua Internet giúp giáo viên, học sinh có thể tương tác trực tiếp.

+ Giáo viên đảm bảo cung cấp học liệu cho học sinh đầy đủ, kịp thời.

4. Yêu cầu về học liệu

          + Giáo viên xây dựng bài giảng theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đã được cụ thể hóa trong phân phối chương trình đã được thống nhất trong nhóm chuyên môn và duyệt qua Ban Giám hiệu.

          + Bài giảng đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp đối tượng.

5. Kế hoạch thực hiện

TT

Nội dung

công việc

Thời gian

Sản phẩm

Người thực hiện

1

Xây dựng Kế hoạch

Trước 30/3

Kế hoạch

Ban Tổ chức

2

Xây dựng phân phối chương trình theo HD của Bộ GD

Trước 31/3

Phân phối chương trình các môn học

Tổ, nhóm chuyên môn

3

Dạy thí điểm 01 tiết.

Thứ 7 (28/3)

01 tiết dạy online

Đ/c Chuẩn chỉ đạo, Đ/c Tuyến toán thực hiện dạy. Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thành viên Ban chỉ đạo tham gia với vai trò học sinh

4

Họp toàn cơ quan, triển khai kế hoạch.

Hướng dẫn giáo viên thực hiện các phần mềm trong quá trình dạy học.

Thứ 4 (1/4)

Chương trình hội khỏe

Toàn cơ quan

5

Triển khai dạy thí điểm

Thứ 6 (03/4), Thứ 7(4/4)

Dạy theo TKB

Toàn thể giáo viên, học sinh

6

Họp PHHS tất cả các lớp bằng hình thức Online

Trước thứ 4 (8/8)

Báo cáo của GVCN; Hình ảnh

GVCN các lớp

PHHS

7

Họp Ban chỉ đạo, đánh giá kết quả và triển khai thực hiện chính thức

Chiều thứ 2(6/4)

Biên bản họp

Ban chỉ đạo

8

Chính thức thực hiện

Từ thứ 2 (6/4) cho đến khi học sinh được đến trường

Dạy theo TKB

Toàn cơ quan

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức dạy học qua mạng internet của Trường THPT Mỹ Hào. Đề nghị Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo;

- GV; (để t/h)

- Đăng Website;

- Lưu VT.

- Lưu Văn thư

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Lệ Xuân

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết