Wednesday, 20/03/2019 - 19:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Hưng Yên hoàn thành chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập

Giáo dục Mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em Việt Nam. Trẻ được tiếp cận với giáo dục Mầm non càng sớm càng thúc đẩy quá trình học tập và phát triển ở các giai đoạn tiếp theo.

Giáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcấp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghọc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđầu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghệ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthống/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquốc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđặt/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnền/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmóng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgban/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđầu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcho/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsự/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphát/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtriển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthể/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchất,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrí/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtuệ,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcảm,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthẩm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmỹ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrẻ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgem/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgViệt/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgNam./upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgTrẻ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđược/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiếp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcận/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvới/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcàng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsớm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcàng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthúc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđẩy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquá/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghọc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtập/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphát/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtriển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiai/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđoạn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiếp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtheo./upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgViệc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglo,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphát/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtriển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrách/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhiệm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchung/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcấp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchính/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquyền,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmỗi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngành,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmỗi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggia/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtoàn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgxã/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghội/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdưới/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsự/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchỉ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđạo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐảng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsự/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquản/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglý/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnước./upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgVì/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthế,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐảng,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgChính/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđã/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgban/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhiều/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrương,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchính/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsách/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphát/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtriển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon./upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgCác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcấp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgủy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđảng,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchính/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquyền/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphương/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrong/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđã/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquan/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtâm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgxây/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdựng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđội/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngũ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđầu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtư/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgxây/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdựng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcơ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvật/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchất/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglớp,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmua/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsắm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthiết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbị/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdạy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghọc,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtạo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmọi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđiều/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkiện/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđể/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnâng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcao/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchất/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglượng,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsóc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrẻ.

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Trong/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhững/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgqua,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđược/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsự/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquan/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtâm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchỉ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđạo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcấp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpguỷ,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHĐND,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgUBND/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcấp,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsự/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgủng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghộ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgban/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtoàn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgxã/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghội/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcùng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvới/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsự/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnỗ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglực/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphấn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđấu,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhắc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhó/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhăn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđội/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngũ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbộ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquản/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglý,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviên,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgGiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHưng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgYên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngừng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphát/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtriển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcả/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmô,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmạng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglưới/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglớp./upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgToàn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcó/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg175/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrong/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđó/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcó/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg159/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchiếm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg91,4%/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrong/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtổng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMN. 

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

*/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgCăn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcứ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgpháp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglý/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgxác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgloại/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsự/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcần/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthiết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi 

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Luật/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgGiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2005;/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgNghị/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg75/2005/NĐ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgCP/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngày/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg02/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtháng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg8/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2008/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgChính/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghướng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdẫn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgLuật/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục.

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Quyết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg239/QĐ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgTTg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngày/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg09/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtháng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg02/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2010/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgThủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtướng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgChính/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviệc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgPhê/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgduyệt/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphổ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcập/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcho/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrẻ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgem/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtuổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiai/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđoạn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2010-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2015.

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Quyết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg60/2011/QĐ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgTTg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngày/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg26/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtháng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg10/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2011/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgThủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtướng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgChính/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgQuy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmột/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchính/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsách/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphát/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtriển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiai/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđoạn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2011-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2015

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Điều/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglệ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgban/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkèm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtheo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgQuyết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg14/2008/QĐ-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgBGDĐT/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngày/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg07/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtháng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg4/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2008;/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgThông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtư/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg11/2009/TT/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgBGD&ĐT/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngày/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg08/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtháng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg5/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2009/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgBộ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgGiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐào/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtạo:/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg“Quy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtự,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcơ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphổ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcơ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphổ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtư/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthục;/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcơ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcơ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập;/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcơ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphổ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcơ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphổ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập.

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Quyết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg1711/QĐ-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgUB/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngày/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg01/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtháng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg9/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2009/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgUỷ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgban/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHưng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgYên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphê/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgduyệt/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphát/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtriển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHưng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgYên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiai/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđoạn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2009/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2015.

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Nghị/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquyết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg04/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgNQ/TU/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngày/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg25/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtháng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg7/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2011/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgBan/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgChấp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐảng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbộ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhoá/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgXVII/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgChương/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphát/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtriển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg–/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđào/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtạo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHưng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgYên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiai/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđoạn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2011-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2015,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmột/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghướng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđến/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2020;/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgKế/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghoạch/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg134/KH-UBND/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngày/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg25/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtháng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg11/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2011/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgủy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgban/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHưng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgYên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgKế/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghoạch/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthực/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghiện/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgChương/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphát/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtriển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg–/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđào/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtạo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHưng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgYên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiai/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđoạn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2011-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2015,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmột/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghướng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđến/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2020/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgBan/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgChấp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐảng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbộ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh.

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Như/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvậy,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtheo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgqui/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgLuật/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgGiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrong/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghệ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthống/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquốc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcó/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgloại/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđược/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrước/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđây/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphải/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgloại/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhác,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnghĩa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg159/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcần/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgloại/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghoặc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtư/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthục./upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐứng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrước/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgloại/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsẽ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcũng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhư/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsức/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrăn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrở./upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgNếu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgloại/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtư/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthì/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgrất/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhó/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvì/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcó/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđầu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtư./upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgNếu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthì/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcộng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđồng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcư/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthể/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiếp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhận,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvì/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcó/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđiều/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkiện/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđể/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiếp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghoạt/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđộng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphát/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtriển. 

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

*/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgThực/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiễn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgGiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHưng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgYên 

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

159/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtổ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchức/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghoạt/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđộng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhư/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtheo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcơ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchế/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtự/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmột/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphần/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtài/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchính:/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgCơ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvật/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchất/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglớp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgủy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgban/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgxã,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđầu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtư/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrực/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiếp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquản/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglý;/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHiệu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrưởng,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgPhó/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHiệu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrưởng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchức/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrong/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbiên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchế/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgNhà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnước;/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsách/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnước/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg(tỉnh)/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghỗ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrợ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkinh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphí/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrả/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglương/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtheo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđộ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđào/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtạo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg(các/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmức/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg1,2;/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg1,0/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg0,5/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglương/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtối/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthiểu/giáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviên/tháng),/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghỗ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrợ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkinh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphí/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghọc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtập,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbồi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdưỡng,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđóng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbảo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghiểm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtế/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcho/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviên;/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghỗ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrợ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkinh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphí/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghoạt/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđộng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmôn,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmua/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsắm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcơ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvật/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchất/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthiết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbị/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcho/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđầu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtư/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgxây/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdựng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđạt/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuẩn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquốc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggia.

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Để/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtạo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđiều/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkiện/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcho/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghệ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthống/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHưng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgYên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiếp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphát/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtriển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđảm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbảo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđúng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgLuật/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgGiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgSở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgGiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐào/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtạo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrì/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphối/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghợp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvới/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgSở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgNội/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvụ,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgSở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgKế/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghoạch,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgSở/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgTài/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchính/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgxây/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdựng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgloại/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg159/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập. 

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Kết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquả/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtriển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhai/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthực/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghiện: 

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Ngày/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg10/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtháng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg12/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2012,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHội/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđồng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđã/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgqua/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgban/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg02/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgNghị/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquyết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg:/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgGiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐào/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtạo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgTháng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg11/2013/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg65/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgNghị/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquyết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg31/2012/NQ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg–/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHĐND/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviệc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập./upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgNghị/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquyết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg33/2012/NQ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg–/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHĐND/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviệc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiao/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchỉ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiêu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbiên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchế/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđơn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvị/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsự/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnghiệp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2013/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg(/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrong/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđó/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhối/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđược/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiao/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg3.575/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbiên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchế)./upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgCăn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcứ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgNghị/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquyết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHội/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđồng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngày/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg14/3/2013,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgủy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgban/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgban/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgQuyết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg05/2013/QĐ-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgUBND/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviệc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgban/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrong/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđó/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnêu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgrõ: 

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Hình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthức/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi 

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Chuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg159/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgloại/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthực/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghiện/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtheo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcơ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchế/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtự/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchủ,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtự/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchịu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrách/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhiệm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthực/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghiện/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhiệm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvụ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtổ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchức/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbộ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmáy,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbiên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchế/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtài/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchính/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđối/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvới/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđơn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvị/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsự/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnghiệp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg(/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtheo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgNghị/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg43/2006/NĐ-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgCP/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngày/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg25/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtháng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg4/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2006/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgChính/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphủ)./upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐảm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbảo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgyêu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcầu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphổ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcập/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcho/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrẻ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgem/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtuổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtheo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgQuyết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg239/QĐ-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgTTg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgThủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtướng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgChính/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphủ. 

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Nội/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdung/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi 

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Về/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsự:/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgTuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdụng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg1/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglần/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđối/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvới/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbộ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquản/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglý,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtế/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghọc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđiều/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkiện,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiêu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuẩn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđúng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglượng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđã/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgxây/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdựng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrong/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtại/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthời/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđiểm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtháng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg2012,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphát/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsinh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthêm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngười.

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Đối/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvới/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhững/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchưa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđạt/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuẩn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvề/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđộ,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcòn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrong/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđộ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtuổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdụng,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcần/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrí,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtạo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđiều/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkiện/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcho/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđào/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtạo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđể/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđạt/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuẩn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdụng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsau/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnày.

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Với/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhững/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcao/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtuổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđã/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglâu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrong/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgngành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgGiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđủ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđiều/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkiện/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdụng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiếp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgký/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghợp/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđồng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglao/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđộng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtheo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh.

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Trong/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtháng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg7/2013/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghuyện,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghoàn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviệc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgban/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquyết/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđịnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập.

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Đến/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthời/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđiểm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnày/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg(11/2013)/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcăn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcứ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchỉ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiêu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbiên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchế/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđược/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiao/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtheo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkế/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghoạch/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđã/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgxây/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdựng,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghuyện,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthành/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphố/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthực/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghiện/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviệc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgquy/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrình/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdụng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchức/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđối/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvới/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon.

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Như/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvậy,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviệc/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchuyển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđổi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg159/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrường/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgbán/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtrong/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgHưng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgYên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglập,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchỉ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmang/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgý/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnghĩa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthực/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghiện/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđúng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgLuật/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgGiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcòn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtạo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphát/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtriển/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmạnh/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmẽ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđối/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvới/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon./upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgĐồng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthời/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđộng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglực/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđộng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgviên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphấn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgkhởi,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgyên/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtâm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcông/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcống/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghiến/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđể/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđạt/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtiêu/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcuối/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcùng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnâng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcao/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchất/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglượng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgchăm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgsóc,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnuôi/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdưỡng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgvà/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgthế/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpghệ/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgmầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnhân/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtài,/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgtương/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpglai/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgcủa/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgđất/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnước.

/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg
/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgTác/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpggiả:/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgNguyễn/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgThị/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgKim/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgDung/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg-/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgPhó/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgTrưởng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgphòng/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgGiáo/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgdục/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgMầm/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpgnon/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg/upload/s/20171110/441d314309287c22ac956984ccd7bd8b_.jpg

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết