Wednesday, 27/05/2020 - 04:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài thơ: Hương tỏa Pú Pha Sung (*)

Nậm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgRốm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmùa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcon/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnước/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmênh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmang

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcõng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchùm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgban/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrắng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmuốt

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Xao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxuyến,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngọt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđằm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglớp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphù/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkí/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgức

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Gọi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpganh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTô/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgVĩnh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgDiện/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgơi!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tiếng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsơn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgca/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvút/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvắt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrời

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sợi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnắng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnở/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbung/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchênh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnúi

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Như/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđâu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthoảng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtiếng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghò/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvọng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtới

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 Hò/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdô/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgKéo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgpháo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvượt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgqua/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđèo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg(/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg**)

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Pháo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđèo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

  /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg             pháo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxuống/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdốc

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

      /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg               gieo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgneo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

        /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                  Chân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtứa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmáu

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                 /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg               vai/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbầm

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                                     tay/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrộp

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                            /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                Mồ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđẫm

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                  /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                                 áo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsờn

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                           /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                             sương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgướt

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                                      /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                           Gồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsức/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrai

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                                                              căng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtay/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                                                         /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                               siết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdây/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtời

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Bom/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiặc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdội,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsợi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphựt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđứt!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Dây/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkéo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđứt!/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg-/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgPháo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsẽ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtan/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđáy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvực?/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 Không!/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgThà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsinh,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvệ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgpháo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcùng!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Pháo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđược/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcứu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrồi./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNgười/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbầm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnát/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtấm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthân!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Pháo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcó/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhông?/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg-/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgduy /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhất,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcuối/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcùng

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

trước/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhắm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmắt

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNhạn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Pú/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgPha/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSung/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtỏa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdâng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđất

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

“/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHò/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdô/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnào!/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgKéo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgpháo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvượt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgqua/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđèo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Hò/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdô/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnào!/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgKéo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgpháo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvượt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgqua/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnúi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Thề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquyết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtâm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđánh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtan/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđồn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthù/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg”(/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg**)                                               /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 ________

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

n  /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg  (*) /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg:/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTác/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphẩm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđạt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiải/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthưởng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgCuộc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsáng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtácThơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgKỉ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgniệm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg60/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchiến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthắng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgĐiện/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgBiên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgPhủ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg(07/5/1954/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg–/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg07/5/2014)/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcủa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgBộ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgVăn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghóa,Thể/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgDu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglịch

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

n  /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg (**)/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg:/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgLời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbài/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghát/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg“/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHò/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkéo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgpháo”/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcủa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhạc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsỹ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHoàng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgVân

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg
/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTác/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiả:/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgLưu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgThị/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTuyết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMinh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg-/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTHPT/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgYên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMỹ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg-/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHuyện/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgYên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMỹ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg-/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTỉnh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHưng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgYên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg-/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgĐT/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg:/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg0903426845/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết