Wednesday, 27/05/2020 - 03:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chùm thơ: Tổ quốc vươn mình ra biển lớn

Tổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvươn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgra/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglớn(*)/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                             /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgLưu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgThị/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTuyết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMinh

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđâu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchỉ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcó/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsơn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghà

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcòn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmiền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghải/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbão

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Đất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgyên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbình./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNước/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchưa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđược/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgyên.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđại/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthức/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđêm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđêm

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                         /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcho/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgliền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiấc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgêm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđẹp

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nửa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchữ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgS

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Đất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMẹ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtần/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvun/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđắp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnúi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsông

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nửa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcăng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđầu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggió

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

   /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                      ghìm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghiểm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoạ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrập/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrình

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 
/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgXưa…

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Từ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbuổi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgminh

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Cha/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta,

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

         /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđã/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglặn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiỏi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhư/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcon/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrái/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcá

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Ngực/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrần/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkì/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglạ

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Người/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgluôn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcoi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhà

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđâu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchỉ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcó/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsơn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghà

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcòn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmiền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghải/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggối/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrập/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbão

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhát/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcháy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnụ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghôn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmưa

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Câu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchuyện/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnào/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkể/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg:/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNgày/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxưa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg…

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Rồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghợp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghôn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTiên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Mẹ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmươi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcon/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđưa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtiễn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmươi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcon/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtheo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgCha/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrở/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquê/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Dưa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghấu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđỏ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngọt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmát/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxa                             /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Mai/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgAn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTiêm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđổi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghàng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcho/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcác/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthuyền

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Trái/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglạ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthành/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquả/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglành/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg nối/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgliền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthiết

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Đồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTử/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg-/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTiên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgDung/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđược/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtặng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvật/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthiêng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghọc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđạo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Chim/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchở/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngười/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghiền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvượt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgqua/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbão

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Vàng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđựng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtúi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgba/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgơn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrái/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhế/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngọt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngào/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 Ông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkể/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcháu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnghe/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchuyện/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthuở/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnào

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Mấy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxưa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbinh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgra/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Dấu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtriện/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcòn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsắc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchỉ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMinh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMạng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthảo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Từ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgLý/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSơn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcưỡi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHoàng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Hàng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrồi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmỗi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggạo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđỏ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtháng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgba

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Lễ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthế/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglính/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHoàng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglại/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnức/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghuyện/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmộ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggió/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvẫn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthì/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthào/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhắc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbảo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Thịt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnày/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcòn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggửi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHoàng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Cha/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkể/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcon/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnghe/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchuyện/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgqua

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Hải/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchiến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg–/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgCô/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgLin,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgGạc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvọng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Quá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhứ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghiện/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtại

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tỏa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsáng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtròn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtử /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxa

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Phúc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTần,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgPhúc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNguyên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđêm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđộng,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgba

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtấm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbia/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchủ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquyền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbằng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthịt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgda/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvẫn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmột/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkiên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvững

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nhà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiàn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnúng

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Đi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvào/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxanh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthanh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthản/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmáu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcờ

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 
/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg
Tôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkể/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgem/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnghe/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchuyện/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbây/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiờ

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiàn,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchìm,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnổi

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbão/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtố/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgba/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngừng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthổi

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Vẫn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkiêu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđoá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Biển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquê/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghương,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhà

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Cả/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnước/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvì/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg- /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tuổi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghai/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmươi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcăng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtràn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhiệt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghuyết

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tay/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsúng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvàng,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxanh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiếc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiấc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoa

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Dò/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbụng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxa,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthiết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkế,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcho/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmọc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthêm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhà

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbay/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHải/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđăng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgĐá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgLát,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgĐá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTây,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSinh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTồn,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSơn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgCa,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tiên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNữ,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgAn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgBang,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTử/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTây,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNam/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgYết…/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

DK1/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg-/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcột/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchủ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquyền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg-/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvành/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđai/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchiến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghào/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthép

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmênh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggió/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnước/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgViettel/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphủ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

  

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđâu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchỉ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcó/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsơn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghà

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcòn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmiền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghải/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

  

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Bờ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdài/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghơn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgba/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngàn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcây/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsố/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhư/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgáo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Hơn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgba/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngàn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghòn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtựa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcườm,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcúc,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvăn

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđộng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghuyền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglanh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhư/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglai,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhược/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthuỷ,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

      /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                                      chốn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmê/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcung/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkì/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbí/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcùng

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Thềm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglục/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđịa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrộng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmênh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtriệu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcây/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsố/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvuông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

        /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchiếc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghòm,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhổng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglồ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngọc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchâu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngợi

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

  

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Anh,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpganh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Mình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghướng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhơi    /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

         /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                            đường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrời     /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                                /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                                  Tổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Ở/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgấy

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

      /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcon/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                     /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg    vẫn /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnối/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtiếp

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

             /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                                                chân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                                                      /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                          vươn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                                                                          /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                    những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

    /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

--------------------------

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

     /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg(*):/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTác/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphẩm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchùm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtác/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphẩm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđạt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiải/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcuộc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtài/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg“/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgVì/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquê/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghương”/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcủa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTạp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchí/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgPhố/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHiến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg–/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghội/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgVăn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghọc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNghệ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthuật/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHưng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgYên

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 Trường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrái/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtim/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtôi(*)

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                                     /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                    Lưu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgThị/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTuyết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMinh

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Chưa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmột/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglần/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđược/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

câu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghay/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglàm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgviết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđược?

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchỉ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiết

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

đó/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnước/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhơi

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

tít/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtắp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrời

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

phong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgba/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrập.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Chưa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđược./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNhưng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgluôn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgôm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgấp

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Luôn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrở/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrăn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthức/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Rồi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmột/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngày

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Trường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchẳng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcòn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxa

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Con/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiếc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

đưa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghồn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtới.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Trường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg!/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvợi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

bỗng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggần

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

             /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghiểu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcái/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtên:/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSinh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTồn,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTử,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSơn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgCa,

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nam/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgYết,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgPhan/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgVinh,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgAn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgBang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđã/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchẳng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglạ

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Bao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                  /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcó/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggì

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                 /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg               da/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdiết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquá

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                             /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                        Biển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgơi!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Có/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggì

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

       /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhư/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmột/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggóc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghồn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtôi

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                           /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmột/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggóc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđời

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                             /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg          một/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphần/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmáu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthịt?

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgấy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcó/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngười/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchưa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquen/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiết

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Và/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkia/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchưa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmột/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglần.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Mà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnghe/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthiết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvô/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcùng

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Lòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcứ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthấy

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

               /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrưng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrưng

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

    /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                        

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                   /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg            vời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvợi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Trường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgơi!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcăng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggió/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhơi

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbão/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvẫn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrạng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngời

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggió/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnước/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmênh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvẫn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcháy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoài/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhát

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcó/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiàn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchênh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvênh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgba/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbão/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtáp

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnổi,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchìm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrộn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmáu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxương

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcó/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcon/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngười/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthương

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Như/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchúng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

            /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcũng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbằng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgda/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbằng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthịt

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Như/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchúng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

              /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchảy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchung/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmáu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgViệt

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nhưng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghọ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiết

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Yêu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghơn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgyêu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmáu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthịt

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                                                 /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghơn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcuộc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmình

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                                                         mơn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmởn

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                                                 /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                                 tuổi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghai/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmươi.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgviết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbài/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglệ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhoà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrơi

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtự/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcứ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđầy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmến

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Ở/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgấy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchưa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđến

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nó/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchỉ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghồ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglắc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmột/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcái/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtên.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Trường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Hoàng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

giờ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđã/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnợ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgduyên

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Câu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnghiêng

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                          /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchành

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                      /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                          say

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                                /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                        nhịp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Hãy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbay/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđi!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Thơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgơi,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcánh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Thoát/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhỏi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquanh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquẩn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhúc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcon

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Bứt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgra/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngoài/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđắm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđuối/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmộng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgriêng

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Vượt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtị/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghiềm,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgve,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbức/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbối/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Thơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgơi!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Hãy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcăng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbuồm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggió/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmới,

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmuôn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggió/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Mang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmuôn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvàn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgyêu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthiết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtha

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Của/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgliền

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

            /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg       gửi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmiền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghải/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Của/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgấm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggạo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

               /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggửi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgyêu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthương

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                                             /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggửi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngười/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpganh,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgem/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrung/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdũng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkiên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcường

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

               /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                                               đang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchủ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquyền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Thơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgơi!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Hãy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcháy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngọn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđuốc

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Soi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtỏ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngười/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglính/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkiên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrung/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Người/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgyên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbão/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtố/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmịt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmùng

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Giữ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiấc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggió

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Khi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrái/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtim/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđó

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Trong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmỗi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngười/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgắt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcó/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Khi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvỗ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgBiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg-/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgĐời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtha/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthiết

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Thơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdạt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdào/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthắm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiếc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmùa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoa

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

-----------------------

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

    /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg  (*):/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTác/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphẩm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchùm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtác/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphẩm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđạt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiải/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcuộc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtài/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg“/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgVì/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquê/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghương”/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcủa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTạp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchí/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgPhố/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHiến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg–/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHội/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvăn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghọc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNghệ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthuật/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHưng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgyên

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Mùa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxuân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtử(*)                                                                                                                            /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                       /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg             

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Giữa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgguồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquay/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghối/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghả/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđời

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Chợt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglặng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngười./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgGóc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggạo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcháy

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Như/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmàu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmáu./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMàu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcờ./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMàu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgấy

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Rưng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnghẹn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglòng./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNgày/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg14/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtháng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgba!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Cả/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnước/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghướng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Khúc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgruột/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgyêu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthương,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquê/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđấy

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvẫn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhư/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngàn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvẫn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvậy

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nhưng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđã/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthêm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsắc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnước/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxanh

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhớ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcác/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpganh!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Khắp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchốn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhắp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsống/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngày/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgấy

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Ngày/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgCô/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgLin,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgLen/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgĐao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbão/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquậy

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Cùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcuồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtham/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbạo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiật/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgGạc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMa

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Hai/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhư/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthể/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghôm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgqua

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Hải/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchiến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgoanh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgliệt

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvỗ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrái/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtim/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngười/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgViệt

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Về/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmột/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtròn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtử/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhơi

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Mãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcòn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđây/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhư/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghuyền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthoại/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtuyệt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvời

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcon/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtàu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtựa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchớp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbầu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsầm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxám

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchỉ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghuy,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchiến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbinh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquả/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcảm

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Dâng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmáu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdựng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcột/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchủ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquyền

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Biển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsáng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgloà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiây/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphút/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthiêng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgliêng

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Phút/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcon/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtàu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Thành/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgpháo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđài,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchủ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquyền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđộc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđáo

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Cho/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgCô/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgLin/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbão/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđược/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtoàn

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Và/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphút/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiây/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchói/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglọi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghuy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoàng

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Trên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgGạc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtấm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbia/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthịt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgda/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquyết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtử

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Các/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpganh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđứng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg:/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgChân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđạp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdữ

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tay/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcờ,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngực/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcăng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghứng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgba

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg
/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg
/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg
/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg
/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

                  /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg                 Bức/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtranh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvẽ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglại/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrận/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghải/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchiến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg1988./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgẢnh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgInternet

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tiếng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpganh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghô/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvọng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhắp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhà

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

“/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgThà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsinh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgta/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđể/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmất!

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Cờ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtruyền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthống/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghải/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquân/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhuất

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Hãy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđể/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthêm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđỏ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthắm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmáu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtô!”

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Vai/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvai/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquyết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchặt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngọn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcờ

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Lá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchắn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngực/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglàm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbờ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgche/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Người/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnày/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngã/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngười/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkia/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxô/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtiếp

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Quyết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvệ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchủ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquyền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgĐất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNước/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthiêng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgliêng

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Dòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmáu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgloang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcờ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđỏ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgấp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrái/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtim

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpganh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghay/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpganh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTổ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquốc?

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Cờ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthắm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmáu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglớp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngười/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrước

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Máu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpganh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglại/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhuộm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcờ,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcờ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbọc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrái/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtim/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpganh

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sáu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmươi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtư/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghồn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthiêng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmuôn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglớp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxanh

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvỗ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvỗ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoài/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgĐất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMẹ

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Nơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđêm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđêm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvẫn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgâm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthầm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglặng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglẽ

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvàng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghéo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghắt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhóc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxanh

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvọng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgoặn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglòng

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Vò/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvõ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnuôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcon/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgoằn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmòn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđêm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggoá/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphụ

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghài/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđứa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcòn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbụng,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđứa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđang/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmớm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbú

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Lớn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnỗi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngác/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvây/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtuổi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcâu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghỏi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgủ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdài

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

-         /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMẹ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg,/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcha/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgai?/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgBao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiờ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcon/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggặp?

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Những/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthiếu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnữ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnén/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtiếng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnấc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthầm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbao/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiờ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgse/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsắt

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Mơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggió/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgru/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhoé/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmắt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglàn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmôi

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvỗ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoài/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvỗ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthôi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg./upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg.

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrầm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrĩ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghát/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbài/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgca/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvọng /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

  /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTuổi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghai/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmươi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchẳng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrở/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvề

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Mãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgở/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglại/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquê

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Anh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglinh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiữ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchủ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquyền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthiêng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnước

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Xứng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcha/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgông/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngàn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnăm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrước

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sáng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngời/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsoi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtiếp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmai/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsau

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

     /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTự/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghào/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoà/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđau

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Trường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthắm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmàu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmáu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpganh

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

     /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgAnh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnằm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdưới/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđại/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxanh

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tinh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghoa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcủa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglinh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpganh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcủa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrời

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

      /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSóng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTrường/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgSa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgdậy/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmuôn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnơi

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Cuộn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrào/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglòng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngười/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghôm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnay

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

       /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgĐồng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđội/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthêm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsúng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchắc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtay

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Thêm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgniềm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtin/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtoả/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgrạng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgngày/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtương/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglai

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Sừng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgsững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrùng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgkhơi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtử/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbức/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtượng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđài/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Để/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgliền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbình/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgyên/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi                                                                        /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Để/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvững/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchắc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchủ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquyền/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpglãnh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghải

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Để/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnước/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnày/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtử/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmãi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgmùa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgxuân

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

________

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

 /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg(*)/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg: /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg Tác/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphẩm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtrong/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchùm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtác/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgphẩm/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđạt/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiải/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgnhất/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcuộc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthi/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthơ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgvề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđề/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtài/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

           /upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg“Vì/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgbiển/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgđảo/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgquê/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghương”/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgcủa/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTạp/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgchí/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgPhố/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHiến/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg–/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHội/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgVăn/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpghọc/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgNghệ/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgthuật/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgtỉnh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgHưng/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgyên

/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg
/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTác/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpggiả:/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgLưu/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgThị/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgTuyết/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpgMinh/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg/upload/s/20171110/83bb8dcd4d654d0838bf34f23f0f1356_.jpg

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết