Monday, 16/07/2018 - 09:25|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 5 NĂM 2018

I Đánh giá chung công tác tuần 4 tháng 5

Các phòng, ban hoàn thành chương trình công tác tuần đã đề ra, với các công việc chính đã hoàn thành:

- Kiểm tra thẩm định chuẩn Quốc Gia tại trường MN Dân Tiến, huyện Khoái Châu.

 

- Tổng hợp báo cáo cuối năm học các đơn vị;

- Tổ chức Hội nghị giáo dục STEM-ROBOTIC cấp Tiểu học;

- Hoàn thiện hồ sơ sáng kiến, dự thảo Quyết định công nhận sáng kiến năm học 2017- 2018;

- Triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ hè và phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018;

- Hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020;

- Hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

- Xây dựng báo cáo công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên lĩnh vực GDĐT;

- Xây dựng Báo cáo phòng, chống đuối nước;

- Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương về hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

- Xây dựng Kế hoạch hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018;

- Xây dựng Kế hoạch hành động về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018;

- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Tỉnh ủy Về Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, một số định hướng đến năm 2025;

- Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản;

- Báo cáo về rà soát các đơn vị phải chuyển sang thuê đất;

- Triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng;

- Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yêu 6 tháng cuối năm 2018;

 

II. Chương trình công tác tuần 5 tháng 5 năm 2018

 

  1. Công tác Giáo dục Mầm non

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

28/5

BCTK năm học 2017-2018

Cơ quan Sở

Phòng GDMN

3

29/5

BCTK năm học 2017-2018

Cơ quan Sở

Phòng GDMN

4

30/5

BCTK năm học 2017-2018

Cơ quan Sở

Phòng GDMN

5

31/5

BCTK năm học 2017-2018

Cơ quan Sở

Phòng GDMN

6

1/6

BCTK năm học 2017-2018

Cơ quan Sở

Phòng GDMN

 

  1. Công tác Giáo dục Tiểu học

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

28/5

-Làm việc tại cơ quan: Rà soát số liệu, tổng hợp báo cáo cuối năm

 

Phòng GDTH

 

Toàn phòng

3

29/5

-Làm việc tại cơ quan: Rà soát số liệu, tổng hợp báo cáo cuối năm

 

Phòng GDTH

 

Toàn phòng

4

30/5

-Làm việc tại cơ quan: Rà soát số liệu, tổng hợp báo cáo cuối năm

 

Phòng GDTH

 

Toàn phòng

5

31/5

-Làm việc tại cơ quan: Rà soát số liệu, tổng hợp báo cáo cuối năm

 

Phòng GDTH

 

Toàn phòng

6

01/6

-Làm việc tại cơ quan: Rà soát số liệu, tổng hợp báo cáo cuối năm

 

Phòng GDTH

 

Toàn phòng

 

3. Công tác Giáo dục Trung học

Thứ

Ngày,

tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

Từ ngày

28/5 đến 01/6

- Tổng hợp báo cáo tổng kết năm học.

- Tại Sở

- Cả phòng

3

- Chấm điểm thi đua các đơn vị.

- Tại Sở

- Cả phòng

4

- Tổng hợp báo cáo tổng kết năm học.

- Hoàn thiện báo cáo tổng kết gửi Bộ.

- Tại Sở

- Cả phòng

5

- Phối hợp tổ chức thi tuyển sinh.

- Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

- Tại Sở

- Đ/c Đức, Đạt, Dũng

 

- Đ/c Tuyết

6

- Phối hợp tổ chức thi tuyển sinh.

- Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

- Tại Sở

- Đ/c Đức, Đạt, Dũng

- Đ/c Tuyết

 

4. Công tác Thanh tra

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

 

Người thực hiện

2

28/5

- Thanh tra công tác chuẩn bị thi, trước khi thành lập hội đồng thi, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

 

- Trực tiếp công dân.

TP Hưng Yên

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

 

- Bà Hiền

3

29/5

- Nghiên cứu văn bản về Quy chế thi THPT quốc gia; hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2018

- Trực tiếp công dân.

 

Cơ quan

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

 

4

30/5

- Nghiên cứu văn bản về Quy chế thi THPT quốc gia; hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2018

- Trực tiếp công dân.

 

Cơ quan

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

5

31/5

- Nghiên cứu văn bản về Quy chế thi THPT quốc gia; hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2018

- Trực tiếp công dân.

 

Cơ quan

- Ông Khải

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

- Ông Tuấn

6

01/6

- Thanh tra thi tuyển sinh THPT năm học 2018-2019.

- Trực tiếp công dân.

 

-Theo kế hoạch thanh tra

- Cơ quan

 

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

 

5. Công tác KT&KĐCLGD

 

(từ ngày

28/5/2018 đến ngày

31/5/2018)

  • Làm đề TS không chuyên

  • Công tác hồ sơ tuyển sinh 10

 

 

 

Đ/c Thiện

Đ/c Thắng

Các trường THPT: DQH, KC, TQK

 

6. Công tác Tổ chức cán bộ

Từ 21-31/5

Xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 30/3/2018; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW.

 

Đ/c Hòa, Hiệu

Làm việc tại cơ quan; giải quyết chế độ chính sách cho CB, CC, viên chức;

- Các ngày trong tuần

Phòng TCCB

 

Kiểm tra công tác BDTX tại TTGDTX tỉnh

Các Thứ bảy, CN trong tháng

Phòng TCCB

 

7. Công tác Chính trị, tư tưởng

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

28/5

- Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan sở

Đ/c Duy

- Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường 2019.

 

Cơ quan sở

Đ/c Ánh

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”

Cơ quan sở

Đ/c Tuyến

- Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Cơ quan sở

Đ/c Dung

3

 

 

 

 

29/5

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan sở

Đ/c Duy

- Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường 2019.

Cơ quan sở

Đ/c Ánh

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”

Cơ quan sở

Đ/c Tuyến

- Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Cơ quan sở

Đ/c Dung

4

30/5

- Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan sở

Đ/c Duy

- Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường 2019.

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT

Cơ quan sở

Đ/c Tuyến

- Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Cơ quan sở

Đ/c Dung

5

31/5

- Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan sở

Đ/c Duy

- Triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2018

Cơ quan sở

Đ/c Ánh

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT

Cơ quan sở

Đ/c Tuyến

- Tổng hợp phiếu khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh về việc triển khai chương trình sữa học đường

Cơ quan sở

Đ/c Dung

6

01/6

- Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

- Hoàn thiện báo cáo Kế hoạch bảo vệ môi trường 2019.

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

- Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2018

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

- Tổng hợp phiếu khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh về việc triển khai chương trình sữa học đường

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

7

02/6

 

 

 

 

8. Công tác Giáo dục Chuyên nghiệp – GDTX

 

từ 28 đến 31

- Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của thủ tướng Chính Phủ với Bộ GD&ĐT; UBND tỉnh.

Cả tuần

Phòng GDCN - GDTX và các đơn vị giáo dục

 

9. Công tác KH-TC

TT

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

Thứ hai

28/5

Điều hành văn bản, hoạt động của phòng

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Thuật

Tổng hợp báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Nhuấn,

Báo cáo Bộ GD&ĐT về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Hiền, Hương

Thứ ba

29/5

Điều hành văn bản, hoạt động của phòng

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Thuật

Hợp tác tuyên truyền với Tạp chí nông nghiệp

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Nhuấn

Tập huán Sổ tay hướng dẫn lập Kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Hiền

Thứ tư

30/5

Điều hành văn bản, hoạt động của phòng

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Thuật

Tổng hợp báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Nhuấn

Tập huán Sổ tay hướng dẫn lập Kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Hiền, Hương

Thứ năm

31/5

Điều hành văn bản và hoạt động của phòng

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Thuật

Tổng hợp báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Nhuấn, Hương

Hoàn thiện báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Hiền

Thứ sáu

01/6

Điều hành văn bản, hoạt động của phòng

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Thuật

Hợp tác tuyên truyên với Báo công thương

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Nhuấn.

Hoàn thiện báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Hiền, Hương

 

 

10. Công tác Tổng hợp – TĐKT

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

28/5

Tổng hợp thi đua, khen thưởng các đơn vị

VP Sở

đ/c Chất

Tiếp tục hỗ trợ đơn vị triển khai các phần mềm VBĐH, thi THPT quốc gia và phần mềm CSDL

VP Sở

đ/c Dũng

3

29/5

-Tổng hợp thi đua, khen thưởng các đơn vị

-Báo cáo rà soát tổ chức, cán bộ pháp chế

VP Sở

đ/c Chất

Tiếp tục hỗ trợ đơn vị triển khai các phần mềm VBĐH, thi THPT quốc gia và phần mềm CSDL.

Báo cáo theo Công văn 1429/BGDĐT-CNTTngày13/4/2018v/v báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ- TTg ngày 25/01/2017

VP Sở

đ/c Dũng

4

30/5

Tổng hợp thi đua, khen thưởng các đơn vị

VP Sở

đ/c Chất

Tiếp tục hỗ trợ đơn vị triển khai các phần mềm VBĐH, thi THPT quốc gia và phần mềm CSDL

Phối hợp chấm điểm thi đua đơn vị lĩnh vực CNTT

VP Sở

đ/c Dũng

5

31/5

Tổng hợp thi đua, khen thưởng các đơn vị

VP Sở

đ/c Chất

Tiếp tục hỗ trợ đơn vị triển khai các phần mềm VBĐH, thi THPT quốc gia và phần mềm CSDL

Phối hợp chấm điểm thi đua đơn vị lĩnh vực CNTT

VP Sở

đ/c Dũng

6

01/6

Tổng hợp thi đua, khen thưởng các đơn vị

VP Sở

đ/c Chất

Tiếp tục hỗ trợ đơn vị triển khai các phần mềm VBĐH, thi THPT quốc gia và phần mềm CSDL

Phối hợp chấm điểm thi đua đơn vị lĩnh vực CNTT

VP Sở

đ/c Dũng

 

Trân trọng báo cáo!


Tác giả: Vp Sở
Nguồn: hungyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website