Monday, 16/07/2018 - 09:25|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Công tác tuần 4 tháng 5/2018

I  Đánh giá chung công tác tuần 3 tháng 5

Các phòng, ban hoàn thành chương trình công tác tuần đã đề ra, với các công việc chính đã hoàn thành:

- Dự Lễ đón bằng trường MN Hoàn Long huyện Yên Mỹ đạt chuẩn Quốc gia;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức HN STEM;

- Tổng hợp điểm chấm sáng kiến vòng 2, thông báo kết quả về các đơn vị;

- Báo cáo BGDĐT về kết qủa triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATGT dịp nghỉ lễ 30/4-01/5; Tổ chức tập huấn bơi 2018;

- Dự chương trình khám bệnh nhân đạo và tư vấn chăm sóc SK tại trường TH Minh Phượng huyện Tiên Lữ;

- Dự tập huấn QLNN về thanh niên và công tác thanh niên do Sở Nội Vụ tổ chức;

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện KH của UBND tỉnh về triển khai các đề án GDPL;

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai  thực hiện “Tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới”;

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện KH của UBND tỉnh về tháng hành động vì trẻ em năm 2018;

- Tổ chức tập huấn bơi năm 2018;

- Hướng dẫn các đơn vi triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 5/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp;

- Báo cáo các loại vật tư, công cụ phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên năm 2018;

- Hướng dẫn các đơn vị báo cáo thống kế cuối năm học 2017-2018;

- Tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về rà soát các đơn vị phải chuyển sang thuê đất;

- Xây dựng Chương trình công tác năm 2018 của BCĐ Chương trình MTQG nông thôn mới;

-  Báo cáo tình hình chính sách phát triển vùng ở các vùng địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm;

- Báo cáo Bộ GD&ĐT tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành trung ương Đảng;

- Tổng hợp báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

-  Tổng hợp báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Tỉnh ủy Về Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, một số định hướng đến năm 2025.

 

II. Chương trình công tác tuần 4 tháng 5 năm 2018

 

  1. Công tác Giáo dục Mầm non

 

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

21/5

BC Tổng kết năm học.

Cơ quan Sở

Phòng GDMN

3

22/5

Dự Lễ đón bằng trường MN Hoàn Long huyện Yên Mỹ đạt chuẩn Quốc gia

Cơ quan Sở

Phòng GDMN

4

23/5

BC Tổng kết năm học

Cơ quan Sở

Phòng GDMN

5

24/5

BC Tổng kết năm học

Cơ quan Sở

Phòng GDMN

6

25/5

BC Tổng kết năm học.

Cơ quan Sở

Phòng GDMN

 

2. Công tác Giáo dục Tiểu học

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

21/5

-Làm việc tại cơ quan

- Tổng hợp báo cáo cuối năm học các đơn vị

 

Phòng GDTH

 

Toàn phòng

3

22/5

-Làm việc tại cơ quan

- Tổng hợp báo cáo cuối năm học các đơn vị

 

Phòng GDTH

 

Toàn phòng

4

23/5

- Làm việc tại cơ quan

- Tổng hợp báo cáo cuối năm học các đơn vị

- Hoàn thiện hồ sơ thẩm định trường TH đạt CQG trình UBND tỉnh

 

Phòng GDTH

 

Toàn phòng

5

24/5

- Làm việc tại cơ quan

- Tổng hợp báo cáo cuối năm học các đơn vị

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức HN giáo dục STEM cấp Tiểu học

 

Phòng GDTH

 

Toàn phòng

6

25/5

- Làm việc tại cơ quan

- Tổng hợp báo cáo cuối năm học các đơn vị

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức HN giáo dục STEM cấp Tiểu học

 

Phòng GDTH

 

Toàn phòng

 

3. Công tác Giáo dục Trung học

Thứ

Ngày,

tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

Từ ngày

 21/5 đến 25/5/2018

- Tham gia thi tuyển sinh THPT Chuyên

- Dự tập huấn bơi

- Tại Sở và THPT Chuyên

 - Đ/c Đạt, Đức, Dũng

- Đ/c Khanh

3

- Tham gia thi tuyển sinh THPT Chuyên

- Tại Sở và THPT Chuyên

 Đ/c Đạt, Đức, Dũng

4

- Tham gia thi tuyển sinh THPT Chuyên

- Tại Sở và THPT Chuyên

 Đ/c Đạt, Đức, Dũng

5

- Tư vấn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Văn Giang

- Cả phòng

6

- Tổng hợp báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 của các đơn vị.

- Tại Sở

- Đ/c Tuyết, Dũng

 

4. Công tác Thanh tra  

 Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

 

Người thực hiện

2

21/5

- Thanh tra công tác chuẩn bị thi, trước khi thành lập hội đồng thi, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

- Trực tiếp công dân.

 - Huyện Khoái Châu

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

 

- Bà Hiền

3

22/5

- Thanh tra công tác chuẩn bị thi, trước khi thành lập hội đồng thi, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

- Trực tiếp công dân.

 

- Huyện Ân Thi

 

  - Cơ quan

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

 

4

23/5

- Thanh tra công tác chuẩn bị thi, trước khi thành lập hội đồng thi, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

- Trực tiếp công dân.

- Huyện Kim Động

 

 

- Cơ quan

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

5

24/5

- Thanh tra công tác chuẩn bị thi, trước khi thành lập hội đồng thi, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

- Trực tiếp công dân.

 

- Huyện Phù Cừ

 

 

- Cơ quan

- Ông Khải

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

- Ông Tuấn

6

25/5

- Thanh tra công tác chuẩn bị thi, trước khi thành lập hội đồng thi, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

- Trực tiếp công dân.

 

- Huyện Mỹ Hào, TP Hưng Yên

 

 - Cơ quan

 

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

 

            5. Công tác KT&KĐCLGD 

                                          

6. Công tác Tổ chức cán bộ

Từ 21-31/5

Xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 30/3/2018; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW.

 

Đ/c Hòa, Hiệu

 Làm việc tại cơ quan; giải quyết chế độ chính sách cho CB, CC, viên chức;

- Các ngày trong tuần

Phòng TCCB

 

Kiểm tra công tác BDTX tại TTGDTX tỉnh

Các Thứ bảy, CN trong tháng

Phòng TCCB

 

7. Công tác Chính trị, tư tưởng

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

21/5

- Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng;

Cơ quan sở

Đ/c Duy

- Hoàn thiện hồ sơ sáng kiến, Quyết định công nhận sáng kiến năm học 2017 -  2018

Cơ quan sở

Đ/c Ánh

- Hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020

Cơ quan sở

Đ/c Tuyến

Xây dựng báo cáo công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên lĩnh vực GDĐT

Cơ quan sở

Đ/c Dung

3

 

 

 

 

22/5

 Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan sở

Đ/c Duy

- Triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ hè và phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Cơ quan sở

Đ/c Ánh

- Hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020

Cơ quan sở

Đ/c Tuyến

Xây dựng báo cáo công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên lĩnh vực GDĐT

Cơ quan sở

Đ/c Dung

4

23/5

- Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan sở

Đ/c Duy

- Triển khai chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 tại các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

- Hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan sở

Đ/c Tuyến

- Xây dựng Báo cáo phòng, chống đuối nước.

Cơ quan sở

Đ/c Dung

5

24/5

Tham gia Ban tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, học sinh đạt giải nhất tỉnh Hưng Yên năm 2018.

Khu Di tích Văn Miếu Xích Đằng TP Hưng Yên.

Đ/c Duy

nt

nt

Đ/c Ánh

nt

nt

Đ/c Tuyến

nt

nt

Đ/c Dung

6

25/5

- Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

Xây dựng dự thảo KH bảo vệ môi trường 2019

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

- Hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

- Xây dựng Báo cáo phòng, chống đuối nước.

 

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

 

8. Công tác Giáo dục Chuyên nghiệp – GDTX   

từ 21 đến 25

Phối hợp phòng KTKĐCLGD Nhận, phân loại, rà soát Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.

 

Cả tuần

Phòng GDCN -  GDTX; KTKĐCLGD

 

9. Công tác KH-TC

TT

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

Thứ hai

21/5

Điều hành văn bản, hoạt động của phòng

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Thuật

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Nhuấn,

Tiếp tục báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Hiền, Hương

Thứ ba

22/5

Điều hành văn bản, hoạt động của phòng

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Thuật

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Nhuấn

Tiếp tục báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Hiền

Thứ tư

23/5

Điều hành văn bản, hoạt động của phòng

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Thuật

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Nhuấn

Tiếp tục BC sơ kết thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Tỉnh ủy

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Hiền, Hương

Thứ năm

24/5

Điều hành văn bản và hoạt động của phòng

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Thuật

Xây dựng Kế hoạch hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Nhuấn

Tiếp tục BC sơ kết thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Tỉnh ủy

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Hiền, Hương

Thứ sáu

25/5

Điều hành văn bản, hoạt động của phòng

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Thuật

Xây dựng Kế hoạch hành động về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Nhuấn.

Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Tỉnh ủy

 

Phòng KHTC

 

Đ/c Hiền, Hương

 

10. Công tác Tổng hợp – TĐKT

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

21/5

Chuẩn bị công tác tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng HSG

VP Sở

đ/c Chất

Dự tập huấn an toàn thông tin

ĐHSPKT HY

đ/c Dũng

3

22/5

Chuẩn bị công tác tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng HSG

VP Sở

đ/c Chất

Dự tập huấn an toàn thông tin

ĐHSPKT HY

đ/c Dũng

4

23/5

Làm việc với Vụ Thi đua khen thưởng

VP Sở

đ/c Chất

Dự tập huấn an toàn thông tin

ĐHSPKT HY

đ/c Dũng

5

24/5

Tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng HSG

Văn Miếu

VP

Phối hợp với phòng GDCN-GTX gửi văn Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018

VP Sở

đ/c Dũng

6

25/5

Góp ý Tiêu chí thi đua cụm Văn hóa xã hội

VP Sở

 đ/c Chất

Tiếp tục hỗ trợ đơn vị triển khai các phần mềm VBĐH, thi THPT quốc gia.

VP Sở

đ/c Dũng

 

            Trân trọng báo cáo!


Tác giả: Vp Sở
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website