Wednesday, 20/03/2019 - 19:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lịch công tác tuần 03 tháng 9 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9 NĂM 2017

 

  1. Công tác Giáo dục Mầm non

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

18/9

Nghiên cứu tài liệu công tác TT

 

Cơ quan Sở

Đ/c Dung,

Đ/c Hưng

Đ/c Duyên

3

19/9

Thanh tra tại TMN Sơn Ca

 

Huyện Mỹ Hào

Đ/c Dung

Đ/c Hưng

Đ/c Duyên

4

20/9

Thanh tra tại TMN Sơn Ca

 

Huyện Mỹ Hào

Đ/c Dung

Đ/c Hưng

Đ/c Duyên

5

21/9

Thanh tra tại TMN Sơn Ca

 

Huyện Mỹ Hào

Đ/c Dung

Đ/c Hưng

Đ/c Duyên

6

22/9

Thanh tra tại TMN Sơn Ca

 

Huyện Mỹ Hào

Đ/c Dung

Đ/c Hưng

Đ/c Duyên

 

2. Công tác Giáo dục Tiểu học              

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

18/9/2017

Làm việc tại cơ quan

Báo cáo BGD thống kê số liệu đầu năm học

 

Phòng GDTH

 

đ/c

Bình, Quý

Vân, Thúy

3

19/9/2017

Làm việc tại cơ quan

HN phối hợp giữa các huyện, TP

Thanh tra TH Nhân Hòa-MH

Đi công tác

 

Phòng GDTH

 

MH

đ/c Thúy

Vân

 

đ/c Quý

đ/c Bình

4

20/9/2017

Làm việc tại cơ quan

Thanh tra TH Nhân Hòa-MH

Đi công tác

Phòng GDTH

 

MH

đ/c Thúy

Vân

đ/c Quý

đ/c Bình

5

21/9/2017

Làm việc tại cơ quan

Thanh tra TH Nhân Hòa-MH

Đi công tác

Phòng GDTH

 

MH

đ/c Thúy

Vân

đ/c Quý

đ/c Bình

6

22/9/2017

Làm việc tại cơ quan

Tham dự HN thanh tra

Thanh tra TH Nhân Hòa-MH

Đi công tác

Phòng GDTH

 

MH

đ/c Thúy

đ/c Vân

đ/c Quý

đ/c Bình

                                                           

  1. Công tác Giáo dục Trung học

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

Từ ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017

- Tiếp tục chuẩn bị nội dung cho Hội nghị làm việc với Lãnh đạo các huyện/TP về việc Quản lý giáo dục trên địa bàn huyện, TP.

 

- Chuẩn bị kế hoạch tập huấn Phương pháp dạy học các môn học và hướng dẫn học sinh tự học môn Tin học, Công nghệ cấp THPT

Tại Sở GDĐT

Cả phòng

3

Dự Hội nghị làm việc với Lãnh đạo các huyện/TP về việc Quản lý giáo dục trên địa bàn huyện, TP.

Tại Sở GDĐT

Cả phòng

4

Phối hợp thanh tra trường THCS Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào

 

Tại trường THCS Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào

 

Đ/c Tuyết, Đức, Dũng

 

 

 

5

6

 

4. Công tác Thanh tra    

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

18/9

- Học cao cấp chính trị

 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016-2017, triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018

- Trực phòng tiếp công dân

-Trường Chính trị

- Huế

 

 

- Cơ quan

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

 

- Bà Hiền

3

19/9

- Học cao cấp chính trị

 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016-2017, triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018

- Thanh tra MN Sơn Ca

-Trường Chính trị

- Huế

 

 

- MN Sơn Ca

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

 

- Bà Hiền

4

20/9

- Học cao cấp chính trị

 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016-2017, triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018

- Thanh tra MN Sơn Ca

-Trường Chính trị

- Huế

 

 

- MN Sơn Ca

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

 

- Bà Hiền

5

21/9

- Học cao cấp chính trị

 

- Giám sát Đoàn thanh tra theo kế hoạch

 

- Thanh tra MN Sơn Ca

-Trường Chính trị

- Huyện Mỹ Hào

 

MN Sơn Ca

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

 

- Bà Hiền

6

22/9

- Học cao cấp chính trị

 

- Giám sát Đoàn thanh tra theo kế hoạch

 

- Thanh tra MN Sơn Ca

-Trường Chính trị

- Huyện Mỹ Hào

 

MN Sơn Ca

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

 

- Bà Hiền

                                                                                                                                                                                            

5. Công tác Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục

TT

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

1

Từ 18/9 đến 22/9

Ra công văn lập kế hoạch thi năm học 2017-2018

Sở GDĐT

 

Đ/c Thiện

2

Tập hợp danh sách; In Giấy chứng nhận nghề phổ thông

Sở GDĐT

 

Đ/ C Thắng

3

Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài (đợt 1) năm học 2017-2018

Sở GDĐT,

 

Đ/c Minh

 

6. Công tác Tổ chức cán bộ

III

Từ 18 –24/9

- Làm việc tại cơ quan; giải quyết chế độ chính sách cho CB, CC, viên chức;

- Các ngày trong tuần

Phòng TCCB

- Phối hợp kiểm tra công tác BDTX tại TTGDTX tỉnh và các huyện/TP

- Từ 23-24/9

TTGDTX tỉnh, Huyện AT, TL, KĐ, TP

 

7. Công tác Chính trị, tư tưởng 

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

18/9

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

Xây dựng dự thảo quy định xét công nhận sáng kiến ngành GD&ĐT

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

Nghiên cứu tài liệu, văn bản

Cơ quan Sở

 

Đ/c Tuyến

Xây dựng đề án sữa học đường

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

3

19/9

- Dự Hội nghị phối hợp giữa Sở GD&ĐT với các huyện, TP về chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, thu góp..

- Rà soát kế hoạch 195/KH-UBND về thực hiện đề án phát triển sự nghiệp TDTT.

Cơ quan Sở

 

Đ/c Duy

 

Cơ quan Sở

 

Đ/c Ánh

 

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

Dự toán kinh phí sáng kiến

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

4

20/9

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

Xây dựng dự thảo quy định xét công nhận sáng kiến ngành GD&ĐT

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

Nghiên cứu tài liệu, văn bản

Cơ quan Sở

 

Đ/c Tuyến

Xây dựng đề án sữa học đường

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

5

21/9

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Duyệt các văn bản của phòng

Cơ quan Sở

 

Đ/c Duy

- Xây dựng dự thảo hướng dẫn hoạt động sáng kiến

- Tiếp tục hoàn hoàn thiện hồ sơ sáng kiến trình Hội đồng sáng kiến tỉnh

Cơ quan Sở

 

Đ/c Ánh

Nghiên cứu tài liệu, văn bản

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

Theo dõi tham gia bảo hiểm y tế hs

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

6

22/9

Nghiên cứu văn bản, duyệt các văn bản do phòng dự thảo trước khi trình lãnh đạo

Cơ quan Sở

 

Đ/c Duy

- Xây dựng dự thảo hướng dẫn hoạt động sáng kiến

- Tiếp tục hoàn hoàn thiện hồ sơ sáng kiến trình Hội đồng sáng kiến tỉnh

Cơ quan Sở

 

Đ/c Ánh

Nghiên cứu tài liệu, văn bản

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

Xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường.

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

   

 

 

 

 

 

8. Công tác Giáo dục Chuyên nghiệp – GDTX

                                         

 

III

từ 18 đến 22

- Tổ chức hội nghị chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá các môn văn hóa;

- Kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động cho các Trung tâm Ngoại ngữ, tin học, du học và đào tạo kỹ năng sống.

 

 

Cả tuần

 

 

Phòng GDCN -GDTX

 

9. Công tác KH-TC

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

 

Báo cáo tình hình PTKTXH năm 2017; Mục tiêu nhiệm vụ 2018.

Văn phòng Sở

Đ/c Hiền

 

 

Kế hoạch thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế về lao động

Văn phòng Sở

Đ/c Thuật;

3

 

Họp cùng UBND các huyện TP về triển khai thu góp

 

Đ/c Thuật;

 

 

Phối hợp các phòng ban thực hiện việc giao nhận nghiệm thu thiết bị tại các nhà trường.

Văn phòng Sở

Đ/c Nhuấn; Đ/c Hiền

 

 

Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo thống kê giáo dục định kỳ.

Văn phòng Sở

Đ/c Hương

       

10. Công tác Tổng hợp – TĐKT

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

18/9

Chuẩn bị công tác tổ chức HN phối hợp quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ NH 2017-2018

Cơ quan Sở

 

Đ/c Phong; Đ/c Dũng; Đ/c Chất

3

19/9

HN phối hợp quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ NH 2017-2018

Cơ quan Sở

VP

4

20/9

Chuẩn bị Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ

Cơ quan Sở

Đ/c Dũng

Đ/c Đài

5

21/9

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ

Cơ quan Sở

Đ/c Dũng

Đ/c Đài

6

22/9

Thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14

Cơ quan Sở

VP

 

          Trân trọng báo cáo! 

Tác giả: VP Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết