Wednesday, 20/03/2019 - 19:23|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lịch công tác tuần 04 tháng 8 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8 NĂM 2017

 

1. Công tác Giáo dục Mầm non

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

21/8

 • Đi học CCLLCT

Dự HN trực tuyến

 

Trường CT NVL

UBND tỉnh HY

Đ/c Dung

3

22/8

- Đi học CCLLCT

- Nghiên cứu nội dung thực hiện CT GDMN sửa đổi

Trường CT NVL

 

Đ/c Dung

4

23/8

-Đi học CCLLCT

-Dự tổng kết năm học

Trường CT NVL

Huyện Phù Cừ

Đ/c Dung

5

24/8

Đi học CCLLCT

 

Trường CT NVL

 

Đ/c Dung

6

25/8

Đi học CCLLCT

Dự HN trực tuyến

 

Trường CT NVL

UBND tỉnh HY

Đ/c Dung

 

2. Công tác Giáo dục Tiểu học                       

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

21/8/2017

Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

Tổng hợp số liệu chuẩn bị tổng kết năm học các huyện

 

UBND tỉnh

 

Phòng GDTH

đ/c Bình

 

đ/c Quý, Vân, Thúy

3

22/8/2017

Làm việc tại cơ quan

Xây dựng nhiệm vụ năm học mới 2017-2018

Phòng GDTH

Phong GDTH

4

23/8/2017

Làm việc tại cơ quan

Xây dựng nhiệm vụ năm học mới 2017-2018

Dự HNTK Phù Cừ

Phòng GDTH

đ/c Quý, Thúy,Bình

 

đ/c Vân

5

24/8/2017

Làm việc tại cơ quan

Xây dựng nhiệm vụ năm học mới 2017-2018

Dự HNTK Yên Mỹ

Dự HNTK Văn Giang

 

Phòng GDTH

đ/c Vân,Thúy

 

đ/c Quý

đ/c Bình

6

25/8/2017

Làm việc tại cơ quan

Xây dựng nhiệm vụ năm học mới 2017-2018

Dự HNTK Ân Thi

 

 

Phòng GDTH

đ/cBình,Quý, Thúy

 

đ/c Vân

                                                  

 1. Công tác Giáo dục Trung học

  Thứ

  Ngày, tháng

  Nội dung công việc

  Làm việc tại

  Người thực hiện

  2

  21/8

  - Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017. Triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

  - Chuyển địa điểm làm việc

  - HD nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

  - UBND tỉnh

   

   

  - Sở GD&DT

  - Lãnh đạo phòng

   

  - Lãnh đạo, CV phòng

   

  3

  22/8

  - HD nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

   

  Cả phòng

   

  4

  16/8

  Dự tổng kết GD tại huyện Phù Cừ

  Kiểm tra cơ sở ĐK DTHT

  Phù Cừ

  Yên Mỹ

  TP

  5

  17/8

  Dự tổng kết GD tại huyện Văn Giang

   

  Phó TP

  6

  18/8

  - Dự tổng kết GD tại huyện Ân Thi

  - Dự tổng kết GD tại huyện Yên Mỹ

   

  TP

  Phó TP

   

                                                          

 2. Công tác Thanh tra

  Thứ

  Ngày, tháng

  Nội dung công việc

  Làm việc tại

  Người thực hiện

  2

  21/8

  - Học cao cấp lí luận chính trị

  - Thanh tra chấm thi Nghề THPT 2017

  - Trường chính trị

  - Hội trường tầng 02 nhà B, Sở GD&ĐT

  - Ông Khải

  - Ông Tuấn

  - Ông Ngọc

  - Bà Hiền

  3

  22/8

  - Học cao cấp lí luận chính trị

  - Thanh tra chấm thi Nghề THPT 2017

  - Trường chính trị

  - Hội trường tầng 02 nhà B, Sở GD&ĐT

  - Ông Khải

  - Ông Tuấn

  - Ông Ngọc

  - Bà Hiền

  4

  23/8

  - Học cao cấp lí luận chính trị

  - Trực tiếp dân; nghiên cứu tài liệu.

  - Trường chính trị

  - Cơ quan

  - Ông Khải

  - Ông Tuấn

  - Ông Ngọc

  - Bà Hiền

  5

  24/8

  - Học cao cấp lí luận chính trị

  - Trực tiếp dân; nghiên cứu tài liệu.

  - Trường chính trị

  - Cơ quan

  - Ông Khải

  - Ông Tuấn

  - Ông Ngọc

  - Bà Hiền

  6

  5/8

  - Học cao cấp lí luận chính trị

  - Trực tiếp dân; nghiên cứu tài liệu.

  - Trường chính trị

  - Cơ quan

  - Ông Khải

  - Ông Tuấn

  - Ông Ngọc

  - Bà Hiền

   

                                     

  5. Công tác Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục

  TT

  Ngày, tháng

  Nội dung công việc

  Làm việc tại

  Người thực hiện

  1

  Từ 21/8/2017 đến 25/8/2017

  Hoàn thành công việc thi nghề phổ thông năm 2017

  Sở GDĐT

  Cả phòng

  2

  Từ 21/8/2017 đến 27/8/2017 (CN)

  Chuẩn bị công tác thi chọn đội tuyển HSG QG THPT năm 2018

  Đ/c Thiện, đ/c Thắng

  3

  Từ 21/8 đến 25/8/2017

  -Tiếp tục chỉ đạo, triển khai KĐCLGD

  -Kiểm tra, rà soát sử dụng phần mềm KĐCLGD

  Đ/c Minh, đ/c Thắng

   

   

 3. Công tác Tổ chức cán bộ

 

 1. Công tác Chính trị, tư tưởng

  Thứ

  Ngày, tháng

  Nội dung công việc

  Làm việc tại

  Người thực hiện

  2

  21/8

  Dự hội nghị TK năm học (trực tuyến) do Bộ GD&ĐT tổ chức

  UBND tỉnh

   

  Đ/c Duy

   

  Dự hội nghị TK năm học (trực tuyến) do Bộ GD&ĐT tổ chức

  UBND tỉnh

  Đ/c Ánh

   

   

  Hoàn thành kinh phí TĐKT năm học 2016-2017

  Cơ quan Sở

   

  Đ/c Tuyến

  Nghiên cứu triển khai đề án “Sữa học đường” theo CV số 824/UBND-KGVX.

  Cơ quan Sở

   

  Đ/c Dung

  3

  22/8

  Xây dựng dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ NH 2017-2018 lĩnh vực phòng phụ trách.

  Cơ quan Sở

  Đ/c Duy

   

  Tham mưu văn bản thẩm định các sáng kiến đề nghị công nhận cấp tỉnh

  Cơ quan Sở

   

  Đ/c Ánh

   

  Hoàn thành kinh phí TĐKT năm học 2016-2017

  Cơ quan Sở

   

  Đ/c Tuyến

  Nghiên cứu triển khai đề án “Sữa học đường” theo CV số 824/UBND-KGVX.

  Cơ quan Sở

   

  Đ/c Dung

  4

  23/8

  Dự hội nghị TK năm học

  Huyện Phù Cừ

  Đ/c Duy

   

  Tham mưu văn bản thẩm định các sáng kiến đề nghị công nhận cấp tỉnh

  Cơ quan Sở

  Đ/c Ánh

  Hoàn thành kinh phí TĐKT năm học 2016-2017

  Cơ quan Sở

   

  Đ/c Tuyến

  Nghiên cứu triển khai đề án “Sữa học đường” theo CV số 824/UBND-KGVX.

  Cơ quan Sở

   

  Đ/c Dung

  5

  24/8

  Xây dựng dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ NH 2017-2018 lĩnh vực phòng phụ trách.

  Cơ quan Sở

   

  Đ/c Duy

  Dự hội nghị TK năm học

  Huyện Văn Giang

  Đ/c Ánh

  Tham mưu HD thực hiện kế hoạch số 211/KH-UBND

  Cơ quan Sở

  Đ/c Tuyến

  Nghiên cứu triển khai đề án “Sữa học đường” theo CV số 824/UBND-KGVX.

  Cơ quan Sở

   

  Đ/c Dung

  6

  25/8

  Dự hội nghị TK năm học

  Huyện Ân Thi

  Đ/c Duy

  Tham mưu văn bản thẩm định các sáng kiến đề nghị công nhận cấp tỉnh

  THPT Nam Phù Cừ

  Đ/c Ánh

  Tham mưu HD thực hiện kế hoạch số 211/KH-UBND

  Cơ quan Sở

  Đ/c Tuyến

  Nghiên cứu triển khai đề án “Sữa học đường” theo CV số 824/UBND-KGVX.

  Cơ quan Sở

   

  Đ/c Dung

  7

   

   

   

   

   

                                                                                    

 2. Công tác Giáo dục Chuyên nghiệp – GDTX

   

 3. Công tác KH-TC

   

 4.  Công tác Tổng hợp – TĐKT

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

21/8

- Dự Hội nghị TK năm học (trực tuyến) do Bộ GD&ĐT tổ chức

- Phát tài liệu cho HN

- UBND tỉnh

 

Đ/c Phong, Đ/c Dũng

Đc Nhung, Hà

3

22/8

- Làm thi chọn đội tuyển HSG QG

- Phụ trách chung

Cơ quan Sở

Đ/c Dũng

 

Đc Phong

4

23/8

- Dự TK năm học

Phù Cừ

Đ/c Dũng

5

24/8

- Dự TK năm học

Văn Giang

Đ/c Dũng

6

25/8

- Dự TK năm học

 

- Giám sát công việc các phòng

- Giải quyết các thủ tục hành chính; lên lịch công tác; tiếp dân

Yên Mỹ

Văn Lâm

Đ/c Chất

Đ/c Dũng

Đ/c Hà, Chất

Đ/c Hà

 

            Trân trọng báo cáo! 

Tác giả: VP Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết