Monday, 16/07/2018 - 09:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lịch công tác tuần 2 tháng 11 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM 2017

 

 1. Công tác Giáo dục Mầm non

  Thứ

  Ngày, tháng

  Nội dung công việc

  Làm việc tại

  Người thực hiện

  2

  06/11

  Kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC

  Nghiên cứu Chỉ thị số 09/CT-TTg

  Huyện Văn Giang

   

  Cơ quan Sở

  Đ/c Dung, Duyên

   

  Đ/c Hưng

  3

  07/11

  Kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC

  Nghiên cứu Chỉ thị số 09/CT-TTg

  Huyện Văn Lâm

   

  Cơ quan Sở

  Đ/c Dung, Duyên

   

  Đ/c Hưng

  4

  08/11

  Thanh tra TMN Lạc Đạo

  Nghiên cứu Chỉ thị số 09/CT-TTg

  Huyện Văn Lâm

  Cơ quan Sở

  Đ/c Dung, Duyên

  Đ/c Hưng

  5

  09/11

  Thanh tra TMN Lạc Đạo

  Kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC

  Huyện Văn Lâm

  TPHY

  Đ/c Dung, Duyên

  Đ/c Hưng, Dung

  6

  10/11

  Thanh tra TMN Lạc Đạo

  Nghiên cứu Chỉ thị số 09/CT-TTg

  Huyện Văn Lâm

  Cơ quan Sở

  Đ/c Dung, Duyên

  Đ/c Hưng


 2. Công tác Giáo dục Tiểu học

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

06/10

Làm việc tại cơ quan:

Nghiên cứu hồ sơ PCGD, XMC

của các đơn vị.

Kiểm tra công nhận PCGD, XMC huyện Văn Giang.

 

PhòngGDTH

 

Huyện VG

 

 

đ/c Vân,Thúy

 

đ/c Bình,Quý

3

07/10

Làm việc tại cơ quan:

Thanh tra TH Như Quỳnh A- huyện Văn Lâm

Kiểm tra công nhận PCGD, XMC huyện Văn Lâm

 

Phòng GDTH

TH Như Quỳnh A

Huyện VL

đ/c Thúy

đ/c Vân

đ/c Bình,Quý

4

08/11

Làm việc tại cơ quan:

Nghiên cứu hồ sơ PCGD, XMC

của các đơn vị.

Thanh tra TH Như Quỳnh A- huyện Văn Lâm

 

 

Phòng GDTH

 

 

TH Như Quỳnh A

ĐC Bình, Quý Thúy

 

 

đ/c Vân

5

09/11

Làm việc tại cơ quan:

Kiểm tra công nhận PCGD, XMC

Thành phố.

Thanh tra TH Như Quỳnh A- huyện Văn Lâm

 

Phòng GDTH

 

 

TH Như Quỳnh A

đ/c Thúy

đc Bình,Quý

 

đ/c Vân

6

10/11

làm việc tại cơ quan:

Kiểm tra công nhận PCGD, XMC

huyện Kim Động.

Thanh tra TH Như Quỳnh A- huyện Văn Lâm

 

Phòng GDTH

 

 

TH Như Quỳnh A

đ/c Quý

đc Bình,Thúy

 

đ/c Vân

            

3. Công tác Giáo dục Trung học 

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017

- Kiểm tra phổ cập giáo dục tại huyện Văn Giang

- Chủ trì Ban thẩm định, biên tập câu hỏi khảo sát học sinh lớp 9 cấp THCS các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

- Phòng GDĐT Văn Giang

 

- Sở GDĐT

- Đ/c Đạt, Dũng

 

- Đ/c Tuyết, Tươi

3

- Phối hợp Thanh tra trường THCS Như Quỳnh, Văn Lâm

 

- Chủ trì Ban thẩm định, biên tập câu hỏi khảo sát học sinh lớp 9 cấp THCS các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

- Kiểm tra PCGD tại huyện Văn Lâm

 

- Dự giao lưu tiếng Anh cụm Mỹ Hào

- Tại trường THCS Như Quỳnh, Văn Lâm

- Sở GDĐT

 

 

- Phòng GDĐT Văn Lâm

 

- Đ/c Tuyết

 

 

- Đ/c Tuyết, Tươi

 

- Đ/c Đạt, Dũng

- Đ/c Đức

Phối hợp chuẩn bị giải bóng đá học sinh tiểu học

 

Đ/c Khanh

4

- Kiểm tra hoạt động TT Ngoại ngữ Tin học Đông Đô

- Phối hợp Thanh tra trường THCS Như Quỳnh, Văn Lâm

 

- Chủ trì Ban thẩm định, biên tập câu hỏi khảo sát học sinh lớp 9 cấp THCS các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

- TT Ngoại ngữ Tin học Đông Đô

- Tại trường THCS Như Quỳnh, Văn Lâm

- Sở GDĐT

 

- Đ/c Đức

 

- Đ/c Tuyết

 

 

- Đ/c Tuyết, Tươi

5

- Kiểm tra trường THCS An Tảo, TP. Hưng Yên đạt CQG

 

- Chủ trì Ban thẩm định, biên tập câu hỏi khảo sát học sinh lớp 9 cấp THCS các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh

- trường THCS An Tảo, TP. Hưng Yên

- Sở GDĐT

- Đ/c Đạt, Đức, Dũng, Phượng

- Đ/c Tuyết, Tươi

6

- Chuẩn bị giao lưu tiếng Anh cấp THPT

-Chủ trì Ban thẩm định, biên tập câu hỏi khảo sát học sinh lớp 9 cấp THCS các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh

- Kiểm tra PCGD huyện Kim Động

- Sở GDĐT

 

- Sở GDĐT

 

- Phòng GDĐT Kim Động

Đ/c Đức

 

 

 

- Đ/c Tuyết, Tươi

 

4. Công tác Thanh tra           

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

06/11

- Chuẩn bị các văn bản cho Thanh tra

 

- Thường trực tiếp công dân

 

- Cơ quan

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

3

07/11

- Giám sát các Đoàn Thanh tra theo kế hoạch

- Thanh tra theo kế hoạch

 

- Thường trực tiếp công dân

- Đơn vị thanh tra theo kế hoạch

 

- Cơ quan

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Bà Hiền

 

- Ông Ngọc

4

08/11

- Giám sát các Đoàn Thanh tra theo kế hoạch

- Thanh tra theo kế hoạch

 

- Thường trực tiếp công dân

Đơn vị thanh tra theo kế hoạch

 

- Cơ quan

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Bà Hiền

 

- Ông Ngọc

5

09/11

- Giám sát các Đoàn Thanh tra theo kế hoạch

- Thanh tra theo kế hoạch

 

- Thường trực tiếp công dân

- Đơn vị thanh tra theo kế hoạch

 

- Cơ quan

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Bà Hiền

 

- Ông Ngọc

6

10/11

- Giám sát các Đoàn Thanh tra theo kế hoạch

- Thanh tra theo kế hoạch

 

- Thường trực tiếp công dân

- Đơn vị thanh tra theo kế hoạch

 

- Cơ quan

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Bà Hiền

 

- Ông Ngọc

                                                                                       

                                                                                                                                                                            

            5. Công tác Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục

TT

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

1

Ngày 06/11 đến 12/11

- Ra QĐ làm đề và tập hợp số lượng thi khảo sát lớp 9 THCS (đầu năm);

-Viết hướng dẫn thi chọn HSG THPT (tháng 01/2018)

Sở GDĐT

 

Đ/c Thiện

2

Theo dõi, cập nhật phần mềm: Đánh giá ngoài mầm non, phổ thông (đợt 1) năm học 2017-2018

Đ/c Minh

đ/c Thắng

3

- In GCN nghề năm 2017

-Trả bằng chính tốt nghiệp 2017

Đ/c Thiện

đ/c Thắng

4

Ngày 10/11

Kiểm tra phòng GDĐT Yên Mỹ về: KĐCLGD và cấp phát bằng THCS

Huyện Yên Mỹ

Cả phòng

 

6. Công tác Tổ chức cán bộ

 

Từ 11-15

 

- Triển khai việc nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung cho CB, CC, VC đợt 2 năm 2017 (15/11);

 

 

15/11

 

Phòng TCCB

Triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công;

Từ 11-15/10

Hội đồng khảo sát cấp tỉnh

- Phối hợp kiểm tra công tác BDTX tại TTGDTX tỉnh và các huyện/TP

- Từ 11-12/10

TTGDTX tỉnh, Huyện

- Phối hợp với Hội Cựu giáo chức chọn cử đại biểu dự hoạt động truyền thống nhân kỷ niệm 35 năm Ngày NGVN 20/11

14/11

Phòng TCCB

- Làm việc tại cơ quan; giải quyết chế độ chính sách cho CB, CC, viên chức;

- Các ngày trong tuần

 

7. Công tác Chính trị, tư tưởng 

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

06/11

- Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

- Duyệt các văn bản của phòng trước khi trình lãnh đạo ký.

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

- Lập báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện QĐ 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

Chuẩn bị cuộc thi thiết kế bài giảng Eleaning

Cơ quan Sở

 

Đ/c Tuyến

Báo cáo công tác gia đình

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

3

07/11

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

 

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

 

- Lập báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện QĐ 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

 

Chuẩn bị cuộc thi thiết kế bài giảng Eleaning

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

Báo cáo công tác gia đình

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

4

08/11

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

- Lập báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện QĐ 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

Chuẩn bị cuộc thi thiết kế bài giảng Eleaning

Cơ quan Sở

 

Đ/c Tuyến

Báo cáo công tác gia đình

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

5

09/11

- Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Duyệt các văn bản của phòng

Cơ quan Sở

 

Đ/c Duy

- Lập báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện QĐ 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan Sở

 

Đ/c Ánh

Tập huấn CNTT

Hà Nội

Đ/c Tuyến

Tiếp tục xây dựng Chương trình phối hợp công tác Đoàn, Đội với tỉnh Đoàn

 

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

6

10/11

- Tham gia BTC giải bóng đá nhi đồng

 

Nhà VH thiếu nhi tỉnh

 

Đ/c Duy

- Lập báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện QĐ 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

Tập huấn CNTT

Hà Nội

Đ/c Tuyến

Tiếp tục xây dựng Chương trình phối hợp công tác Đoàn, Đội với tỉnh Đoàn

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

7

11/11

Dự Hội thảo, tập huấn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho HSSV năm học 2017-2018

Hà Nội

Đ/c Ánh

 

8. Công tác Giáo dục Chuyên nghiệp – GDTX                                   

 

từ 13 đến 17

- Kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC của huyện/thành phố.

-Tập hợp, báo cáo công tác liên kết đào tạo của các đơn vị GD

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học của 1 cơ sở GDTX

Cả tuần

Phòng GDCN -GDTX; GDMN;GDTH; GDTrH

 

9. Công tác KH-TC

 

10. Công tác Tổng hợp – TĐKT

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

06/11

Tập huấn bàn giao phần mềm giáo dục

KS Thái Bình

ĐC Dũng

3

07/11

Tập huấn bàn giao phần mềm giáo dục

KS Thái Bình

ĐC Dũng

4

08/11

Kiểm tra Trung tâm NN-TH Đông Đô

Văn Lâm

ĐC Dũng

5

09/11

Dự HN và Tập huấn CNTT

Hà Nội

ĐC Dũng

6

10/11

- Đăng ký ND trình kỳ họp giữa năm và cuối năm 2018, HĐND tỉnh khóa XVI

- Kiểm tra phổ cập GD, XMC

Cơ quan Sở

 

Kim Động

ĐC Chất

 

ĐC Dũng

 

            Trân trọng báo cáo

Tác giả: VP Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website