Wednesday, 20/03/2019 - 19:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lịch công tác tuần 2 tháng 9 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9 NĂM 2017

 

1.Công tác Giáo dục Mầm non

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

11/9

Chuẩn bị Đại hội Chi bộ

Nghiên cứu Đảm bảo AT cho trẻ MN

Chấm thẩm định SKKN

Cơ quan Sở

Cơ quan Sở

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

Đ/c Hưng

Đ/c Duyên

3

12/9

Chuẩn bị Đại hội Chi bộ

Họp HĐ chấm SKKN

Cơ quan Sở

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

Đ/c Hưng, Duyên

4

13/9

Nghiên cứu CT GDMN sửa đổi

Nghiên cứu Đảm bảo AT cho trẻ MN

Cơ quan Sở

Cơ quan Sở

Đ/c Dung, Duyên

Đ/c Hưng

5

14/9

Đại hội Chi bộ

Cơ quan Sở

Phòng GDMN

6

15/9

Nghiên cứu CT GDMN sửa đổi

Nghiên cứu Đảm bảo AT cho trẻ MN

Cơ quan Sở

Cơ quan Sở

Đ/c Dung, Duyên

Đ/c Hưng

 

2.Công tác Giáo dục Tiểu học              

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

11/9/2017

Làm việc tại cơ quan

Triển khai chương trình sữa Vinasoy tại Yên Mĩ, Kim Động

 

Phòng GDTH

Sáng: Yên Mĩ Chiều Kim Động

đ/c Thúy

đ/c Bình,Qúy

đ/c Bình,Vân

3

12/9/2017

Làm việc tại cơ quan

Triển khai chương trình sữa Vinasoy tại Tiên Lữ, Phù Cừ

Phòng GDTH

Tiên Lữ,Phù Cừ

Vân, Quý

đ/c

Bình, Thúy

4

13/9/2017

Hội nghị Hiệu trưởng các trường tiểu học có lớp dạy học theo Mô hình trường học mới toàn phần.

 

HT tầng 2 nhà B-SGD

đ/c

Bình, Quý

Vân, Thúy

5

14/9/2017

Làm việc tại cơ quan

Tổng hợp, thống kê báo cáo Bộ số liệu đầu năm học

Chiều đại hội chi bộ

 

Phòng GDTH

 

HT A-SGD

đ/c

Bình, Quý

Vân, Thúy

6

15/9/2017

Lam việc tại cơ quan

Tổng hợp, thống kê báo cáo BGD số liệu đầu năm học

Phòng GDTH

đ/c

Bình, Quý

Vân, Thúy

 

3.Công tác Giáo dục Trung học    

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

Từ ngày 11/9/2017 đến 15/9/2017

- Ra Công văn về việc kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn việc triển khai dạy học mô hình trường học mới cấp THCS, năm học 2017-2018

- Tham gia tập huấn CBQL, GV giảng dạy môn học GDQP-AN cấp THPT năm học 2017

- Tại Sở GDĐT

 

 

 

- Tại Học viện Cảnh sát nhân dân

- Đ/c Tuyết

 

 

- Đ/c Khanh

3

Chuẩn bị nội dung cho Hội nghị làm việc với Lãnh đạo các huyện/TP về việc Quản lý giáo dục trên địa bàn huyện, TP.

Tại Sở GDĐT

Cả phòng

4

- Kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn việc triển khai dạy học mô hình trường học mới cấp THCS, năm học 2017-2018

- Thẩm định chương trình tiếng Anh mầm non Victorya

 

- Tại trường THCS Nguyễn Tất Thành, TP. Hưng Yên

- Tại Sở GDĐT

- Cả phòng

 

 

 

- Đ/c Đức

 

4.Công tác Thanh tra    

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

11/9

- Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra;

- Tổng hợp báo cáo Tổng kết 03 năm thực hiện Luật tiếp công dân;

- Thường trực tiếp công dân.

Cơ quan

- Ông Khải

 

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

3

12/9

- Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra;

- Tổng hợp báo cáo Tổng kết 03 năm thực hiện Luật tiếp công dân;

- Ban hành Quyết định thanh tra theo kế hoạch;

- Thường trực tiếp công dân.

 

Cơ quan

- Ông Khải

 

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

4

13/9

- Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra;

- Tổng hợp báo cáo Tổng kết 03 năm thực hiện Luật tiếp công dân;

- Thường trực tiếp công dân.

Cơ quan

- Ông Khải

 

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

5

14/9

- Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra;

- Thường trực tiếp công dân.

Cơ quan

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

6

15/9

- Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra;

- Thường trực tiếp công dân.

Cơ quan

- Ông Khải

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

                                                                                                                                         

5. Công tác Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục

TT

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

1

Từ 11/9 đến 17/9

Lập kế hoạch thi năm học 2017-2018

Sở GDĐT,

 

Đ/c Thiện

2

Từ 11/9 đến 17/9

Tập hợp danh sách; In Giấy chứng nhận nghề phổ thông

Sở GDĐT

 

Đ/ C Thắng

3

Từ 11/9 đến 17/9

Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài (đợt 1) năm học 2017-2018

Sở GDĐT,

 

Đ/c Minh

         

6. Công tác Tổ chức cán bộ

 

7. Công tác Chính trị, tư tưởng   

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

11/9

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

Sơ kết 5 năm thực hiện thông tư 23/2012/TT-BCA

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

Hoàn Thiện kinh phí thi đua khen thưởng

Cơ quan Sở

 

Đ/c Tuyến

Dự toán kinh phí của phòng năm 2018

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

3

12/9

Thực hiện nhiệm vụ HĐ thẩm định sáng kiến

Cơ quan Sở

 

Đ/c Duy

 

Thực hiện nhiệm vụ HĐ thẩm định sáng kiến

Cơ quan Sở

 

Đ/c Ánh

 

Thực hiện nhiệm vụ HĐ thẩm định sáng kiến

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

Thực hiện nhiệm vụ HĐ thẩm định sáng kiến

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

4

13/9

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

Sơ kết 5 năm thực hiện thông tư 23/2012/TT-BCA

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

Hoàn Thiện kinh phí thi đua khen thưởng

Cơ quan Sở

 

Đ/c Tuyến

Dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

- Tập hợp số liệu xây dựng đề án sữa học đường

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

5

14/9

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan Sở

 

Đ/c Duy

Sơ kết 5 năm thực hiện thông tư 23/2012/TT-BCA

Cơ quan Sở

 

Đ/c Ánh

Nghiên cứu văn bản

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai cuộc thi bài giảng Elearning

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

Dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

- Tập hợp số liệu xây dựng đề án sữa học đường

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

6

15/9

Nghiên cứu văn bản, duyệt các văn bản do phòng dự thảo trước khi trình lãnh đạo

Cơ quan Sở

 

Đ/c Duy

Thực hiện nhiệm vụ HĐ thẩm định sáng kiến

Cơ quan Sở

 

Đ/c Ánh

Nghiên cứu văn bản

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai cuộc thi bài giảng Elearning

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

Dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

- Tập hợp số liệu xây dựng đề án sữa học đường

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

                 

8. Công tác Giáo dục Chuyên nghiệp – GDTX                                                           

 

9. Công tác KH-TC

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

 

Xây dựng chương trình hành động thực hiên Nghi quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH TW Đảng khóa 12 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Văn phòng Sở

Đ/c Hiền

 

 

Làm việc với Ban KTNS Hội đồng ND kế hoạch dự toán năm 2018.

Văn phòng Sở

Đ/c Thuật; Đ/c Hương

3

 

Phối hợp các phòng ban thực hiện việc giao nhận nghiệm thu thiết bị tại các nhà trường.

Văn phòng Sở

Đ/c Nhuấn; Đ/c Hiền

 

 

Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo thống kê giáo dục định kỳ.

Văn phòng Sở

Đ/c Hương

 

10. Công tác Tổng hợp – TĐKT

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

11/9

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT Năm học 2017-2018

Cơ quan Sở

Đ/c Dũng

3

12/9

Dự họp chấm SKKN vòng 2

Tổng hợp danh sách kỷ niệm chương

Cơ quan Sở

Đ/c Phong, Dũng

Đc Chất

4

13/9

Chuẩn bị KH ĐH Chi bộ và chỉ đạo chung

Báo cáo Công tác nội vụ quý III

Cơ quan Sở

Đ/c Phong

 

Đ/c Dũng

5

14/9

Chuẩn bị kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ

Cơ quan Sở

Đ/c Dũng & Đài

6

15/9

ĐH Chi bộ Văn phòng

Cơ quan Sở

Các ĐC Đảng viên

 

          Trân trọng báo cáo! 

Tác giả: VP Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết