Sunday, 05/07/2020 - 04:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch công tác tuần 4 tháng 10/2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10 NĂM 2017

 

  1. Công tác Giáo dục Mầm non

13.5

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

23/10

Đi học CCLLCT

Nghiên cứu về công tác Xây dựng môi trường LTLTT.

Hướng dẫn và tổng hợp BC đầu năm.

Trường CT NVL

 

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

Đ/c Hưng

 

Đ/c Duyên

3

24/10

Đi học CCLLCT

Nghiên cứu về công tác Xây dựng môi trường LTLTT.

Hướng dẫn và tổng hợp BC đầu năm.

Trường CT NVL

 

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

Đ/c Hưng

 

Đ/c Duyên

4

25/10

Đi học CCLLCT

Nghiên cứu về công tác Xây dựng môi trường LTLTT.

Hướng dẫn và tổng hợp BC đầu năm.

Trường CT NVL

 

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

Đ/c Hưng

 

Đ/c Duyên

5

26/10

Đi học CCLLCT

Nghiên cứu về công tác Xây dựng môi trường LTLTT.

Hướng dẫn và tổng hợp BC đầu năm.

Trường CT NVL

 

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

Đ/c Hưng

 

Đ/c Duyên

6

27/10

Đi học CCLLCT

Nghiên cứu về công tác Xây dựng môi trường LTLTT.

Hướng dẫn và tổng hợp BC đầu năm.

Trường CT NVL

 

Cơ quan Sở

 

 

Đ/c Dung

Đ/c Hưng

 

Đ/c Duyên

                                                                       

2. Công tác Giáo dục Tiểu học

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

23/10

-Làm việc tại cơ quan:

-Xây dựng kế hoạch hỗ trợ dạy theo mô hình trường học mới.

 

PhòngGDTH

 

 

 

PhòngGDTH

3

24/10

-Làm việc tại cơ quan

-Xây dựng kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi môn Mĩ Thuật.

-Thanh tra trường TH Quang Vinh- ÂT

Phòng GDTH

 

 

 

 

TH Quang Vinh

đc Quý Thúy

 

 

 

 

đ/c Bình,Vân

4

25/10

-Làm việc tại cơ quan

-Xây dựng kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi môn Mĩ Thuật.

-Thanh tra trường TH Quang Vinh- ÂT

Phòng GDTH

 

 

 

 

TH Quang Vinh

đc Quý Thúy

 

 

 

 

đ/c Bình,Vân

5

26/10

-Làm việc tại cơ quan

-Xây dựng kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi môn Mĩ Thuật.

-Thanh tra trường TH Quang Vinh- ÂT

Phòng GDTH

 

 

 

TH Quang Vinh

đc Quý Thúy

 

 

 

đ/c Bình,Vân

6

27/10

-Làm việc tại cơ quan

-Xây dựng kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi môn Mĩ Thuật.

-Thanh tra trường TH Quang Vinh- ÂT

Phòng GDTH

 

 

 

TH Quang Vinh

đc Quý Thúy

 

 

 

đ/c Bình,Vân

 

3. Công tác Giáo dục Trung học    

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017

Tham dự tập huấn cấp Bộ. Nội dung: Tập huấn GV trường THPT chuyên.

TP. Buôn Ma Thuột

Đ/c Đạt, Tuyết

Tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học và ứng dụng CNTT cho GV tiếng Anh cấp THCS, THPT

Sở GDĐT

Cả phòng

3

Giao thiết bị cho một số trường THCS, THPT

Huyện Văn Lâm

Đ/c Đạt

4

5

Kiểm tra công nhận trường THPT Trần Hưng Đạo đạt CQG

THPT Trần Hưng Đạo

Đ/c Đạt, Tuyết

      

            4. Công tác Thanh tra                             

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

23/10

- Học cao cấp chính trị

 

- Chuẩn bị các văn bản cho Thanh tra

- Thường trực tiếp công dân

- Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

 

- Cơ quan

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

3

24/10

- Học cao cấp chính trị

 

- Thanh tra theo kế hoạch

 

- Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

- Đơn vị thanh tra theo kế hoạch

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

4

25/10

- Học cao cấp chính trị

 

- Thanh tra theo kế hoạch

 

- Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

- Đơn vị thanh tra theo kế hoạch

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

5

26/10

- Giám sát các đơn vị thanh tra theo kế hoạch

- Thanh tra theo kế hoạch

 

Đơn vị thanh tra theo kế hoạch

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

6

27/10

- Giám sát các đơn vị thanh tra theo kế hoạch

- Thanh tra theo kế hoạch

 

Đơn vị thanh tra theo kế hoạch

- Ông Khải

 

- Ông Tuấn

- Ông Ngọc

- Bà Hiền

                                                                                                     

          5. Công tác Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục

TT

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

1

Từ 23/10 đến 28/10

- Phối hợp cùng đ/c Dũng In, kiểm tra các thông tin, trình GĐ ký bằng TN THPT năm 2017;

- Kiểm tra, In GCN nghề PT năm 2017.

- Thu nhập dữ liệu khảo sát chính thức TALIS năm 2018 của các trường TH, THCS, THPT; báo cáo Bộ ngày 25/10

Sở GDĐT

 

 

 

 

Đ/c Thiện

Đ/c Thắng

2

- Kiểm tra, cập nhật dữ liệu từ phần mềm KĐCLGD của các cơ sở đánh giá ngoài (đợt 1) năm học 2017-2018

Đ/c Minh

Đ/c Thắng

3

Từ 26/10 đến 28/10

- Kiểm tra 01 phòng GD nội dung KT KĐCLGD;

- Kiểm tra, rà soát chương trình dạy đội tuyển quốc gia THPT năm 2018

Tại cơ sở kiểm tra

 

Cả phòng

 

6. Công tác Tổ chức cán bộ

 

Từ 23-29/10

- Làm việc tại cơ quan; giải quyết chế độ chính sách cho CB, CC, viên chức;

- Các ngày trong tuần

Phòng TCCB

triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công tại các cấp học

23-27/10

Hội đồng cấp tỉnh

- Phối hợp kiểm tra công tác BDTX tại TTGDTX tỉnh và các huyện/TP

- Từ 28-29/10

TTGDTX tỉnh, Huyện PC

 

7. Công tác Chính trị, tư tưởng 

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

23/10

- Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

- Duyệt các văn bản của phòng trước khi trình lãnh đạo ký.

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

- Lập hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn về ANTT năm 2017

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống bạo lực học đường

Cơ quan Sở

 

Đ/c Tuyến

Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật phòng chống ma túy

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

3

24/10

Nghiển cứu văn bản

 

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

 

- Lập hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn về ANTT năm 2017

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống bạo lực học đường

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật phòng chống ma túy

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

4

25/10

Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn về ANTT năm 2017

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống bạo lực học đường

Cơ quan Sở

 

Đ/c Tuyến

Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật phòng chống ma túy

Cơ quan Sở

 

Đ/c Dung

5

26/10

- Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

Duyệt các văn bản của phòng

Cơ quan Sở

 

Đ/c Duy

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ Bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy ngành GD ĐT.

Cơ quan Sở

 

Đ/c Ánh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống bạo lực học đường

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

Dự tập huấn về bảo hiểm y tế hs do Bộ GD ĐT tổ chức

Đồ Sơn Hải Phòng

Đ/c Dung

6

27/10

- Nghiên cứu văn bản, chỉ đạo các công việc hoạt động của phòng

- Duyệt các văn bản của phòng trước khi trình lãnh đạo ký.

 

Cơ quan Sở

Đ/c Duy

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ Bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy ngành GD ĐT.

Cơ quan Sở

Đ/c Ánh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống bạo lực học đường

Cơ quan Sở

Đ/c Tuyến

Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật phòng chống ma túy

Cơ quan Sở

Đ/c Dung

     

8. Công tác Giáo dục Chuyên nghiệp – GDTX    

 

từ 23 đến 27

- Phối hợp, kiểm tra công tác PCGD, XMC

- Kiểm tra, tham mưu cấp phép hoạt động cho các Trung tâm Ngoại ngữ, tin học, du học và đào tạo kỹ năng sống.

 

Cả tuần

Phòng GDCN - GDTX,GDMNGDTH, GDTrH

 

         

 9. Công tác KH-TC

 

10. Công tác Tổng hợp – TĐKT

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Làm việc tại

Người thực hiện

2

23/10

Hoàn thành Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo

Cơ quan Sở

ĐC Hà

 

3

24/10

- Biên tập, thẩm định Nội san

- Hoàn thiện Dự thảo, chấm điểm TĐ khối các trường THPT, phòng GD

Cơ quan Sở

 

ĐC Phong

ĐC Chất

 

4

25/10

Góp ý Thông tư 35/2015-Bộ GDĐT ngày 31/12/2015 hướng dẫn công tác TĐ-KT trong ngành GD

Cơ quan Sở

ĐC Chất

 

5

26/10

Tập huấn về BHYT học sinh, sinh viên tại Hải Phòng

Hải Phòng

ĐC Dũng

6

27/10

Chuẩn bị công tác tập huấn về BHXH, BHYT

Cơ quan Sở

VP

 

Tác giả: VP Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết