Friday, 23/08/2019 - 02:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
21/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2017 - 2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành:
15/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực