Friday, 14/08/2020 - 23:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Văn bản liên quan
Công văn 1138/Sở GDĐT-GDTH Hướng dẫn dẫn nhiệm vụ năm học 16-17 cấp tiểu học
Ngày ban hành:
09/09/2016
Ngày hiệu lực:
09/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Công văn số 1706/UBND-KGVX ngày 08/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin.
Ngày ban hành:
22/08/2016
Ngày hiệu lực:
22/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Công văn số 1706/UBND-KGVX ngày 08/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin.
Ngày ban hành:
22/08/2016
Ngày hiệu lực:
22/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc bố trí phòng họp nối mạng dự Hội nghị tổng kết năm học 2015 -2016
Ngày ban hành:
11/08/2016
Ngày hiệu lực:
11/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực