Monday, 20/05/2019 - 04:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Văn bản liên quan
Quyết định 951/QĐ-SGDĐT ngày 24/3/2017 v/v Ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ
Ngày ban hành:
24/03/2017
Ngày hiệu lực:
24/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 932/QĐ-SGDĐT ngày 21/3/2017 v/v Ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan
Ngày ban hành:
21/03/2017
Ngày hiệu lực:
21/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực