Monday, 22/07/2019 - 09:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
21/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch 18/KH-UBND ngày 01/02/2019 V/v tuyên truyền phổ biến các luật Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành:
11/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực