Thursday, 29/07/2021 - 09:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN

Quy trình thực hiện, Nhiệm vụ Giáo viên, Tổ trưởng, Cán bộ quản lý thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo TT20 và TT14 trên TEMIS