Tuesday, 10/12/2019 - 06:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

Chi tiết

2

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Chi tiết

3

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

Chi tiết

4

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Chi tiết

5

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

Chi tiết

6

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Chi tiết

 

 

 

7

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

Chi tiết

8

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

Chi tiết

9

Sáp nhập chia tách trường trung học phổ thông chuyên

Chi tiết

10

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

Chi tiết

11

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Chi tiết

12

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

Chi tiết

13

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trở lại

Chi tiết

14

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Chi tiết

15

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

Chi tiết

16

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Chi tiết

17

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Chi tiết

18

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

Chi tiết

19

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Chi tiết

20

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Chi tiết

21

Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình giáo dục phổ thông

Chi tiết

22

CấpChứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Chi tiết

23

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Chi tiết

24

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Chi tiết

25

Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

Chi tiết

26

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Chi tiết

27

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Chi tiết

28

Cấp giấy chứng nhận chất lượng đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Chi tiết

29

Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

Chi tiết

30

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Chi tiết

31

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Chi tiết

32

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Chi tiết

 

33

Thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

Chi tiết

34

Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại

Chi tiết

35

Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp

Chi tiết

36

Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

Chi tiết

37

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Chi tiết

38

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

Chi tiết

39

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

Chi tiết

40

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Chi tiết

41

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Chi tiết

42

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Chi tiết

43

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

Chi tiết

44

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Chi tiết

45

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Chi tiết

46

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

Chi tiết

47

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

Chi tiết

48

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

Chi tiết

49

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Chi tiết

50

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Chi tiết

51

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Chi tiết

52

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

Chi tiết

53

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

Chi tiết

54

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

Chi tiết

55

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

Chi tiết

56

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Chi tiết

 

II. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh

1

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Chi tiết

2

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Chi tiết

 

III. Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Chi tiết

 

B.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Chi tiết

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Chi tiết

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Chi tiết

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Chi tiết

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Chi tiết

6

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Chi tiết

7

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Chi tiết

8

Cho phép trường tiểu học hoạt động trở lại

Chi tiết

9

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Chi tiết

10

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Chi tiết

11

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Chi tiết

12

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Chi tiết

13

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

Chi tiết

14

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Chi tiết

15

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Chi tiết

16

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động trở lại

Chi tiết

17

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Chi tiết

18

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Chi tiết

19

Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

Chi tiết

20

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Chi tiết

21

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Chi tiết

22

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Chi tiết

23

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Chi tiết

24

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Chi tiết

25

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập

Chi tiết

26

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non ban công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập

Chi tiết

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Chi tiết

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Chi tiết

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Chi tiết

4

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Chi tiết

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Chi tiết

 

 

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CƠ SỞ GIÁO DỤC THỰC HIỆN

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Chi tiết

2

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

Chi tiết

3

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Chi tiết

4

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Chi tiết

 

II. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh

1

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Chi tiết

2

Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đến trường

Chi tiết

 

E. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG

E1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 

1

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

2

Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

3

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

4

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

5

Phê duyệt liên kết giáo dục

Chi tiết

6

Gia hạn, điều chỉnh liên kết giáo dục

Chi tiết

7

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

Chi tiết

8

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

9

Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

10

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

 

 

E2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG CẤP TỈNH VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Xét, cấp học bổng chính sách

Chi tiết

 

 

II. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh

1

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Chi tiết

2

Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Chi tiết

 

III. Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

Chi tiết

 

E3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục

Chi tiết

2

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Chi tiết

 

II. Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ

Chi tiết

 

E4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG CẤP HUYỆN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Chi tiết

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website